Aktualności

XIV KONFERENCJA NAUKOWO -TECHNICZNA "BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO" BEMS 2010

Opublikowano: poniedziałek, 18, październik 2010 16:48

ozdobnik bems 2010W dniach 25 - 27 sierpnia 2010 w Łodzi odbyła się XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego”, której organizatorami było między innymi Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ”.

W konferencji uczestniczyło ok. 80 uczestników reprezentujących wszystkie Ośrodki Naukowe Kraju, specjalizujące się w technice i technologii przetwórstwa spożywczego. Obrady prowadzono w formie 20 minutowych wystąpień każdego z prelegentów. Po każdym wystąpieniu prowadzona była merytoryczna dyskusja i ocena przedstawionej tematyki badań.

Tematyka konferencji obejmowała naukowe i praktyczne problemy związane z budową, eksploatacją maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego oraz projektowaniem instalacji procesowych. Zagadnienia te podzielono na następujące sekcje tematyczne:

 

   1. Operacje jednostkowe w przetwórstwie spożywczym.

   2. Maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego - budowa i eksploatacja.

   3. Automatyzacja w przetwórstwie żywności.

   4. Problemy bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym.

   5. Problemy gospodarki energią w przetwórstwie spożywczym.

   6. Techniki separacji w przemyśle spożywczym.

   7. Fizyczne i fizykochemiczne właściwości żywności