Aktualności

Komunikat

Opublikowano: środa, 01, czerwiec 2011 02:00

ozdobnik komunikatZarząd Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ” uprzejmie informuje, że w ramach prowadzonej działalności statutowej Towarzystwa powołana wcześniej Kapituła, nadała uprawnienia „EKSPERTA – RZECZOZNAWCY” w zakresie budowy, eksploatacji i wydawania opinii dotyczących maszyn i urządzeń spożywczych poszczególnych branż.
Lista powołanych Ekspertów–Rzeczoznawców PTIiTPS „SPOMASZ”:

1. Józef Grochowicz ........................... Leg nr. 01
2. Andrzej Heim ................................. Leg nr. 02
3. Lidia Zander .................................. Leg nr. 03
4. Zygmunt Zander ............................ Leg nr. 04
5. Sławomir Podgajny ......................... Leg nr. 05
6. Kazimierz Zawiślak ...........................Leg nr. 06
7. Jacek Mazur ................................... Leg nr. 07
8. Marian Panasiewicz ......................... Leg nr. 08
9. Krzysztof Zawisza ............................Leg nr. 09
10. Paweł Sobczak ............................. Leg nr. 10
11. Dariusz Andrejko .......................... Leg nr. 11
12. Adam Kopeć ................................ Leg. nr 12


Uprawnienia nadano zgodnie z zatwierdzonym regulaminem (umieszczonym na stronie internetowej Towarzystwa www.ptit-spomasz.com.pl) nadawania uprawnień oraz w oparciu o wnikliwą ocenę udokumentowanego dorobku i osiągnięć naukowych oraz innych uzyskanych uprawnień.


Szczegółowa oferta proponowana przez powołaną grupę Ekspertów - Rzeczoznawców PTIi TPS obejmuje następujące rodzaje usług naukowo - technicznych:
• badanie i wydawanie - na zlecenie, opinii o rekomendowanych wyrobach (urządzenia, maszyny, linie technologiczne itp.) i usługach,
• działalność szkoleniowa i doradcza w zakresie maszyn i urządzeń spożywczych,
• ocena stanu technicznego obiektów technicznych i ich identyfikacja,
• badanie i ustalanie przyczyn awarii i wypadków,
• badanie parametrów technicznych i technologicznych,
• wycena wartości obiektów i urządzeń, kalkulacja napraw,
• badanie i planowanie kosztów eksploatacji obiektów, audit technologii i systemu,
• eksploatacji obiektów.


W oparciu o przeprowadzone przez kompetentnego w danej dziedzinie Eksperta (lub grupy Ekspertów) badania, pomiary, ocenę i analizę zgłoszonego zlecenia, Towarzystwo PTIiTPS uprawnione jest do wystawiania rekomendacji na nowo produkowane lub już użytkowane maszyny i urządzenia z branży spożywczej.
Szczegóły dotyczące sposobu zgłaszania zamówień oraz warunków i procedur związanych z proponowaną ofertą Ekspertów - Rzeczoznawców można uzyskać na stronie internetowej Towarzystwa www.ptit-spomasz.com.pl i w siedzibie Towarzystwa. Zgłaszanie zamówień i ewentualne problemy i zapytania prosimy kierować na adres elektroniczny Zarządu Towarzystwa tj. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z TOWARZYSTWEM „SPOMASZ” I KORZYSTANIA Z OFEROWANYCH USŁUG.

Sekretarz Działu Eksperckiego
PTIiTPS „SPOMASZ”