Aktualności

Warsaw Pack 2017

Opublikowano: niedziela, 26, luty 2017 17:46

Targi Techniki Pakowania i Opakowań Warsaw Pack 2017 – druga edycja ważnego wydarzenia branżowego

Prezentacja najnowszych rozwiązań z zakresu techniki pakowania i opakowań, przegląd rynku, spotkanie branży, budowa kontaktów biznesowych oraz zawieranie kontraktów handlowych – temu służyć będą II Targi Techniki Pakowania i Opakowań Warsaw Pack 2017, które odbędą się w dniach 7-9 marca 2017 w Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie koło Warszawy.

Targi Techniki Pakowania i Opakowań Warsaw Pack 2017 – druga edycja ważnego wydarzenia branżowego

Prezentacja najnowszych rozwiązań z zakresu techniki pakowania i opakowań, przegląd rynku, spotkanie branży, budowa kontaktów biznesowych oraz zawieranie kontraktów handlowych – temu służyć będą II Targi Techniki Pakowania i Opakowań Warsaw Pack 2017, które odbędą się w dniach 7-9 marca 2017 w Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie koło Warszawy.

Rynek opakowań dynamicznie się rozwija. Producenci z roku na rok prezentują coraz ciekawsze rozwiązania – w zakresie stosowanego wzornictwa, materiałów, czy innych parametrów technicznych, jak np. wytrzymałość. Rozwija się także technika pakowania. Miejscem corocznej prezentacji najnowszych pomysłów branży opakowań są targi Warsaw Pack. To specjalistyczna impreza o charakterze kontraktacyjno-kooperacyjnym. Głównym celem organizatora jest skupienie w jednym miejscu przedstawicieli wielu gałęzi branży pakowania oraz ich klientów i stworzenie dogodnych warunków do kontaktów biznesowych i handlu. Na tegoroczną edycję organizator zaprosił ponad 50 000 handlowców i kupców z branży spożywczej, agro, przemysłu, logistyki i innych.

II Targi Techniki Pakowania i Opakowań Warsaw Pack 2017 zostały podzielone na szereg stref tematycznych:

Strefa Techniki Pakowania to prezentacja najnowszych rozwiązań z zakresu techniki pakowania skierowanych do zakładów produkcyjnych i centrów logistycznych. Podczas targów prezentowane są maszyny i urządzenia pakujące, linie do pakowania, systemy pakujące i sortowania, systemy napełniania i dozowania, systemy paletyzacji i depaletyzacji, systemy pomiarowe, ważące i inne.

Strefa Opakowań prezentuje najnowsze rozwiązania w zakresie opakowań dla branży spożywczej, kosmetycznej, farmaceutycznej, chemicznej i innych. W odpowiedzi na oczekiwania producentów owoców i warzyw oraz kupców branży spożywczej po raz pierwszy zorganizowana zostanie Giełda Opakowań 2017, gdzie każdy producent będzie mógł zaprezentować swoją ofertę oraz sprzedawać swoje produkty.

Strefa Etykiet i Etykietowania to prezentacja szerokiej oferty producentów i dostawców etykiet, etykieciarek i drukarek. W strefie prezentowane są też najnowsze rozwiązania, szkolenia i warsztaty w zakresie technologii znakowania produktów.

Strefa Recyklingu Opakowań to miejsce prezentacji rozwiązań związanych z recyklingiem opakowań, dostawców maszyn, urządzeń i linii do recyklingu opakowań, firm i organizacji zajmujących się odzyskiem materiałów, uczelni i działów badawczych, mediów i innych podmiotów związanych z recyklingiem.

Dla projektantów, studentów wydziałów wzornictwa przemysłowego i agencji marketingowych przygotowano Strefę Creative Packaging. W tej strefie wystawcy prezentują projekty opakowań oraz nowatorskie rozwiązania z zakresu wzornictwa. Spośród produktów zaprezentowanych w Strefie Creative Packaging 2017 specjalne jury nagrodzi te najciekawsze. Dla uczelni i studentów udział w Strefie Creative Packaging 2017 przewidziany jest w ramach współpracy barterowej.

Strefa Logistyki Magazynowej to prezentacja opakowań, maszyn i systemów dla magazynów logistycznych i produkcyjnych. Od wózków widłowych, poprzez wyposażenie magazynu, aż po systemy paletyzacji.

W Strefie B+R i Finansowanie Projektów zaprezentowane zostaną różne rozwiązania w zakresie finansowania projektów biznesowych m.in. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i innych. Oprócz firm zajmujących się finansowaniem projektów, nie zabraknie tam instytucji edukacyjnych, badawczych i działów B+R.

Podczas targów odbędą się także warsztaty i szkolenia branżowe: jak pozyskać pieniądze z Funduszy Europejskich, zarobić na recyklingu opakowań oraz zredukować koszty produkcji poprzez optymalizację pakowania. W ramach Strefy Promocji Opakowań ofertę swoją oraz swoich członków zaprezentuje Polska Izba Opakowań.

Targom towarzyszyć będzie szereg konferencji i warsztatów 7 marca m.in. II Konferencja "Opakowanie-Człowiek-Środowisko-Gospodarka Warsaw Pack 2017", „Wymagania dla producentów przed wprowadzeniem maszyn na rynek Polski i europejski” i „Budowa bezpiecznej maszyny na przykładzie maszyn pakujących”, a także III edycja Konkursu na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej oraz warsztaty "Etykiety i etykietowanie dla branży spożywczej 2017". 8 marca - Otwarte posiedzenie Rady Polskiej Izby Opakowań, Konferencja „Tektura Falista 2017”, Warsztaty "Etykiety.pl", "Efektywna produkcja, sprawne zarządzanie z SAP Business One Altab SA" oraz konkurs "Creative Packaging 2017".

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, a partnerami instytucjonalnymi targów zostali m.in: Polska Izba Opakowań, Krajowa Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Targowa, Rada Główna Instytutów Badawczych, Warszawska Izba Gospodarcza, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń kupców i przedsiębiorców i Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Polska Izba Handlu i COBRO - Instytut Badawczy Opakowań, a także liczne związki i stowarzyszenia handlowe o charakterze krajowym i międzynarodowym. Partnerem merytorycznym imprezy jest REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Targi Warsaw Pack 2017 odbędą się w dniach 7-9 marca 2017 w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie koło Warszawy. Równolegle odbędą się Specjalistyczne Targi Spożywcze Food Market Court oraz Targi Technologii Spożywczych Food Tech. W sumie trzy imprezy branżowe w jednym miejscu i czasie. Na chwilę obecną swój udział w wydarzeniach targowych potwierdziło około 250 wystawców.

Więcej informacji: www.targiopakowan.pl