baner powitalny

Aktualności

XX Ogólnopolska Konferencja Naukowa "POSTĘP W INŻYNIERII ŻYWNOŚCI"

Harmonogram XX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

POSTĘP W INŻYNIERII ŻYWNOŚCI

Wałbrzych 2017

 

Wtorek 19   września 2017

 

1600-1800

Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

 

1800-1900

Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa PTIiTPS   „SPOMASZ”

 

1900

Kolacja

 

Środa 20   września 2017

 

800-830

Śniadanie

 

900-930

Otwarcie Konferencji - prof. dr hab. Józef Grochowicz i prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Józef Grochowicz i prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak

 

930-1000

Referat plenarny – Prof. dr hab. Marek Cierach, dr inż. Grażyna Gozdecka – Zamrażanie żywności, postęp techniczno-technologiczny

 

1030-1100

Referat plenarny - Prof. dr hab. Roman Hejft – Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych

 

1100-1130

Przerwa kawowa

 

1130-1200

Referat plenarny - Prof. dr hab. Krzysztof Bieńczak - Uniwersalny aparat próżniowy z funkcją odzysku aromatu

 

1200-1230

Referat plenarny - Prof. dr hab. Jarosław Diakun -Procedury i strategie   opracowania kryterium wieloczynnikowego

 

1230-1300

Referat plenarny – Prof. dr hab. Franciszek Kluza – Podstawy energetycznego bilansowania pomieszczeń produkcyjnych

 

1300-1330

Referat plenarny – Prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak - Wpływ dodatków mineralnych absorbujących   odory z hodowli zwierząt na właściwości fizyczne mieszanek paszowych

 

 

 

 

1400-1500

Obiad

 

Sala A     (Przewodniczący:   Krystyna Skibniewska, Marian Panasiewicz)

Sala B     (Przewodniczący: Dariusz   Choszcz, Franciszek Kluza)

 

1500-1515

Dorota   Dec – Wpływ wybranych substancji biologicznie czynnych na   grzyby przechowalnicze

1500-1515

Magdalena Joka - Ocena   właściwości fizyko-chemicznych granulatu opałowego z mieszaniny pestek   śliwkowych i otrębów żytnich

 

1515-1530

Jolanta Piekut – Zawartość   wybranych kwasów fenolowych w ekstraktach roślin zielarskich i przyprawowych

1515-1530

Małgorzata Kowczyk-Sadowy - Ocena właściwości   fizyko-chemicznych granulatu paszowego z mieszaniny odpadów młóta   browarnianego i otrębów pszennych

 

1530-1545

Marta Kozak – Wpływ obróbki techniką mikronizacji oraz działania promieniowania UV-C   na czystość mikrobiologiczną wybranych ziół

1530-1545

Dariusz Stasiak, Agnieszka Latoch, Justyna   Libera – Ekologiczne przetwórstwo mięsa z wykorzystaniem techniki   ultradźwiękowej

 

1545-1600

Dorota Ziółkowska - Nowa metoda   ilościowej analizy karagenu

1545-1600

Agata Bieńczak - Badania eksperymentalne aparatu   próżniowego – badania gotowego produktu

 

1600-1615

Julia Bogdanowicz - Zawartość   hydroksymetylofurfuralu (HMF) w wybranych wyrobach mięsnych otrzymanych  metodą tradycyjną i przemysłową

1600-1615

Marek Jakubowski, Marta Stachnik, Monika   Sterczyńska - Analiza PIV przepływu płynu w kadzi wirowej o zmodyfikowanej   konstrukcji

 

1615-1630

Michał Piątek - Wpływ wymiany tłuszczu   preparatem błonnika pszennego WF 1000 na teksturę wędlin drobno rozdrobnionych

1615-1630

Marta Stachnik, Marek Jakubowski - Trójfazowy   model symulacyjny przepływu w kadzi wirowej

 

1630-1700

Przerwa   kawowa

 

Sala A     Przewodniczący:   (Andrzej Dowigałło, Elżbieta Kusińska)

Sala B     Przewodniczący:   (Izabella Kuna-Broniowska, Sławomir Obidziński)

 

1700-1715

Tomasz Żelaziński - Wpływ   parametrów procesu ekstruzji na proces formowania wyrobów ekstrudowanych

1700-1715

Leszek Rydzak, Marcin Natoniewski - Wpływ różnych   metod słodowania jęczmienia na wybrane parametry brzeczki piwnej

 

1715-1730

Józefa Wiater - Wpływ zanieczyszczeń   komunikacyjnych na zawartość pierwiastków śladowych w warzywach z ogródków   działkowych w Białymstoku

1715-1730

Marta Batia-Strynkowska - Wpływ   sonikacji na wybranie właściwości mechaniczne chleba

 

1730-1745

Kamil   Wilczyński, Zbigniew Kobus - Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych pras na jakość otrzymanego soku   jabłkowego

1730-1745

Katarzyna Kozłowicz - Ocena wpływu   dodatku substancji stabilizujących na wybrane właściwości sorbetu   owocowo-warzywnego

 

1745-1800

Joanna Szulc - Wpływ sposobu dekrystalizacji   miodu na jego cechy jakościowe

1745-1800

Mariusz Witczak - Wpływ średniego stopnia   polimeryzacji (DP) na właściwości sorpcyjne i charakterystykę termodynamiczną   inuliny

 

1800-1815

Mariusz Seńcio - Zmiany teksturometryczne i wycieku   wymuszonego mięsa drobiowego z nogi kurczaka po masowaniu i opiekaniu

1800-1815

Adam Ekielski – Ocena wpływu promieniowania   ultradźwiękowego na jakość otrzymywanych związków lipidowo-fosforanowych

 

1815-1830

Ewa Malczyk - Stabilność barwy przetworów mięsnych   ze zmniejszoną dawką azotynu sodu

1815-1830

Andrzej Wesołowski – Pomiary   zawartości cukru przy użyciu techniki ultradźwiękowej

 

1900

Uroczysta kolacja

1720

Czwartek   21 września 2017

 

800-830

Śniadanie

 

900

Wyjazd studialny

 

1900

Kolacja przy grillu

 

 

Piątek 22   września 2017

800-830

Śniadanie

Sala A     (Przewodniczący: Stanisław   Konopka, Rafał Nadulski)

Sala B     (Przewodniczący:  Dariusz Andrejko, Marek Jakubowski)

900-915

Grzegorz Łysiak, Al Aridhee Jawad – Modeling of stress   relaxation of wheat kernels at different moisture content

900-915

Anna   Pecyna - Postawa rolników wobec zagrożeń i wypadków w rolnictwie indywidualnym

915-930

Zeyad Arif Achmed, Rafał Nadulski – Wpływ   obróbki ziarna pszenicy na przebieg procesu rozdrabniania

915-930

Krzysztof Jadwisieńczak - Określenie   możliwości wydzielania nasion owsa głuchego z jęczmienia przeznaczonego na   materiał siewny

930-945

Tomasz Guz - Przebieg zmian indeksów   zbiorczych owoców jabłoni w zależności od metody oznaczania indeksu   skrobiowego

930-945

Krzysztof Jadwisieńczak – Ocena   plonowania oraz cech fizycznych i wytrzymałościowych owoców pomidora   Lycopersicon esculentum Mill.) nawożonego krzemem

945-1000

Franciszek Kluza –   Bilans energetyczny chłodzonego   pomieszczenia przemysłowego wraz z pracującym tunelem zamrażalniczym

945-1000

Marek Kuna-Broniowski - Precyzyjne   nagrzewanie produktów spożywczych promieniowaniem mikrofalowym

1000-1015

Dariusz Góral - Eksperymentalne   wyznaczanie termofizycznych właściwości warzyw i owoców sondą o chwilowym liniowym   źródle ciepła

1000-1015

Sławomir Obidziński - Wytwarzanie   granulatu opałowego z mieszaniny pestek śliwkowych i otrębów żytnich

1015-1030

Dorota Konopacka, Piecko J., Mieszczakowska-Frąc   M., Kruczyńska D. – Ocena przydatności innowacyjnych technik suszenia   do utrwalania właściwości funkcjonalnych jagody kamczackiej

1015-1030

Sławomir Walczyński - Kompetencja   laboratoriów urzędowej kontroli w zakresie badania jednorodności produktów   paszowych

1030-1045

Jan Piecko, Konopacka   D., Mieszczakowska-Frąc M., Kruczyńska D. - Właściwości funkcjonalne   żeli hydrokoloidowych wytworzonych na bazie mikronizowanych owoców świdośliwy   i jagody kamczackiej

1030-1045

Monika Sterczyńska,   Piepiórka-Stepuk J., Wawrzyniak K.   - Wpływ wybranych technik maceracji na   ilość i jakość uzyskanego soku owocowego

1045-1100

Kamil Wilczyński - Wybrane   właściwości antyoksydacyjne soków jabłkowych

1045-1100

Monika SterczyńskaOrkisz jako surowiec piwowarski

1100-1115

Aneta Zamłyńska-Kowal,   E. Kusińska - Dokładność dozowania kefiru

1100-1115

Agnieszka Starek - Zmiany   właściwości wytrzymałościowych lokalnych odmian marchwi w czasie   przechowywania

1115-1130

Grażyna Gozdecka - Wpływ   rodzaju skrobi na jakość i stabilność produktu typu "owoce w żelu

1115-1130

Agata Blicharz-Kania - Ocena zmian   jakości buraka ćwikłowego pod wpływem zastosowania różnych metod kulinarnych

1130-1145

Mariusz Kosmowski,   Andrzej Dowgiałło – Niekonwencjonalne sposoby cięcia w   inżynierii żywności

1130-1145

Wioletta   Żukiewicz-Sobczak – Zagrożenia zdrowotne wynikające ze   spożywania napoi energetycznych

1145-1200

Podsumowanie konferencji

1200-1300

Obiad