baner powitalny

Aktualności

"Szkoła Letnia '2017 na Zamku Książ.

Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ”, Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych oraz Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zapraszają na XX Jubileuszową   Ogólnopolską Konferencję Naukową (d. Szkołę   Letnią), która odbędzie   się w dniach 19-22 września 2017 roku w Hotelu Zamkowym   na Zamku Książ w Wałbrzychu, ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych

 

                        

ORGANIZATOR:

POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII I TECHNIKI   PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO „SPOMASZ”

WSPÓŁORGANIZATORZY:

KATEDRA   INŻYNIERII I MASZYN SPOŻYWCZYCH

KATEDRA   BIOLOGICZNYCH PODSTAW TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I PASZ

UP   LUBLIN

                          

zapraszają

na

XX Jubileuszową   Ogólnopolską Konferencję Naukową

(d. Szkołę   Letnią)

która odbędzie   się

w dniach 19-22 września 2017 roku

w Hotelu Zamkowym   na Zamku Książ w Wałbrzychu, ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych

Temat   konferencji:

POSTĘP W   INŻYNIERII ŻYWNOŚCI

wtorek,   19 września 2017
 
 

 1700 -1900   – Rejestracja

1900   – Kolacja

środa,   20 września 2017

 900 – 915      Uroczyste otwarcie Konferencji

 915 – 1000  Wykład inauguracyjny i wykłady plenarne

1030   - 1700 Prezentacja referatów w sekcjach tematycznych

1730 – Posiedzenie PTIiTPS   „SPOMASZ”

1900   – Uroczysta kolacja

czwartek,   21 września 2017

900   –1700 -   Wyjazd studyjny

piątek, 22 września 2017

800   –1200 Prezentacja referatów w sekcjach tematycznych

1200  Podsumowanie i zakończenie obrad

 

 

 

 

 

 

Komitet   naukowy:

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Józef   Grochowicz, dr h.c.

 

 

Skład Komitetu Naukowego   konferencji zostanie podany w następnym komunikacie.

 

Informujemy   autorów, że streszczenia publikacji o objętości 1 strony formatu A4 zostaną   wydane jako materiały konferencyjne. Opublikowanie pełnych tekstów publikacji   zostanie zaproponowane uczestnikom po konferencji. Prezentowane na   konferencji prace, po uzyskaniu pozytywnej recenzji mogą być opublikowane w: „Inżynierii Rolniczej”,   „Inżynierii Przetwórstwa Spożywczego”, „Zeszytach Problemowych Postępów Nauk   Rolniczych”, „Acta Technica Agraria”.  

 

ORGANIZATOR:

POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII I TECHNIKI   PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO „SPOMASZ”

WSPÓŁORGANIZATORZY:

KATEDRA   INŻYNIERII I MASZYN SPOŻYWCZYCH

KATEDRA   BIOLOGICZNYCH PODSTAW TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I PASZ

UP   LUBLIN

 

 

Zgłoszenie   uczestnictwa

(proszę przesłać pocztą mailową)

 

Komitet Organizacyjny:

 

Prof. dr hab.   inż. Kazimierz Zawiślak – przewodniczący

Dr hab. inż. Paweł   Sobczak – sekretarz

Dr hab. inż.   Beata Ślaska-Grzywna

Dr hab. inż.   Jacek Mazur

Dr inż. Agnieszka   Starek

Mgr inż. Marta   Kozak

 

W trakcie trwania konferencji przewiduje się   prezentacje referatów związanych z szeroko rozumianą inżynierią żywności.   Konferencja z założenia ma służyć młodym pracownikom nauki jako forum dla   doskonalenia podstaw warsztatu badawczego, metod badawczych i technik   pomiarowych. Będzie to okazja do prezentacji wyników własnych badań i   krytycznej ich oceny przed przygotowaniem rozprawy na stopień naukowy. Opłata   konferencyjna zawiera pobyt w hotelu, wyżywienie, materiały konferencyjne   oraz wyjazd studyjny.
  W opłacie nie jest zawarty koszt druku pracy w czasopiśmie naukowym. Organizatorzy   serdecznie zapraszają młodych pracowników naukowych zainteresowanych naszą   dziedziną wiedzy. W trakcie trwania konferencji przewidywane są wykłady   plenarne i doniesienia naukowe z badań własnych uczestników.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji   prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w podanych terminach na adres:

 

Dr hab. inż. Paweł Sobczak

Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych

UP Lublin

Doświadczalna 44, 20-280 Lublin,

tel. 081 461 00 61 w 135

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Dodatkowe informacje na stronie:

http://www.ptit-spomasz.com.pl/

 

Dodatkowe informacje

Nazwisko:

 

Problematyka:

#   fizyczne   i funkcjonalne właściwości surowców i produktów spożywczych

#   teorie   jednostkowych operacji i procesów

#   problemy   konstrukcji zespołów roboczych maszyn i aparatów

#   zagadnienia   eksploatacji maszyn

#   gospodarka   energią

#   automatyzacja

#   technika   opakowań żywności

#   systemy   jakości i kontroli,

#   ochrona   środowiska w przemyśle spożywczym etc.

 

 

Obowiązujące   terminy:

 31.03.2017 - przesyłanie zgłoszeń i   wnoszenie opłat

 30.05.2017 – przesyłanie streszczeń

 

 

 

Prosimy o rozpowszechnienie   informacji o naszej Konferencji
  wśród wszystkich
  zainteresowanych osób

Imię:

 

Tytuł   naukowy:

 

Nazwa   instytucji:

 

Adres   do korespondencji:

 

Telefon:

Fax:

E-mail:

Tytuł   zgłoszonego referatu:

 

Koszt uczestnictwa   wynosi: 1350 PLN   dla członków PTIiTPS „SPOMASZ”
  1400 PLN dla pozostałych gości

Opłatę   konferencyjną prosimy kierować
  na konto: PEKAO SA O/Lublin

29124054971111000050065671

z   dopiskiem: "XX Szkoła Letnia + nazwisko"