baner powitalny

Aktualności

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ W 2018 r.

Zakład Inżynierii Rolno-Spożywczej i Leśnej Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej

Katedra Energetyki i Środków Transportu Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ”

Zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej

„Współczesne problemy inżynierii produkcji. Przemysł Rolno-Spożywczy - Transport - Energia i Środowisko”

organizowanej z okazji

Jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. inż. Wiesława Piekarskiego i prof. dr hab. inż. Romana Hejfta

Gawrych Ruda, 16-18 maja 2018 r.

Zakład Inżynierii Rolno-Spożywczej i Leśnej Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej

Katedra Energetyki i Środków Transportu Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ”

Zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej

„Współczesne problemy inżynierii produkcji. Przemysł Rolno-Spożywczy - Transport - Energia i Środowisko”

organizowanej z okazji

Jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. inż. Wiesława Piekarskiego i prof. dr hab. inż. Romana Hejfta

Zapraszamy do Gawrych Ruda w dniach 16-18 maja 2018 r.

Komitet Organizacyjny:

Dr hab. Monika Stoma przewodnicząca ds. organizacyjnych

Dr hab. inż. Sławomir Obidziński przewodniczący ds. naukowych

Dr hab. inż. Joanna Szyszlak-Bargłowiczsekretarz naukowy

Mgr inż. Magdalena Jokasekretarz techniczny

Dr hab. inż. Grzegorz Zającczłonek

Dr hab. inż. Tomasz Słowikczłonek

Dr Jolanta Piekutczłonek

Dr inż. Dorota Decczłonek

Dr inż. Andrzej Kurancczłonek

Mgr Małgorzata Kowczyk-Sadowyczłonek

Mgr inż. Agnieszka Dudziakczłonek 

Sekretariat Komitetu Organizacyjnego:

Dr hab. inż.   Joanna Szyszlak-Bargłowicz

sprawy naukowe

tel. 48 81   531-97-24

e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mgr inż. Magdalena Joka

sprawy   organizacyjne

tel. 48 85 746-95-77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szczegółowe informacje na temat konferencji będą zamieszczane na stronach internetowych organizatorów: www.wpip.uci.pb.edu.pl oraz na stronie www.ptit-spomasz.com.pl.

Korespondencję i zapytania w sprawie konferencji prosimy kierować na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Politechnika Białostocka

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Rolno-Spożywczej i Leśnej

ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok

tel: 85 746 95 77

 

Komitet Naukowy:

Pełny skład Komitetu Naukowego zostanie podany w kolejnym komunikacie.

Tematyka Konferencji:

Tematyka konferencji obejmuje naukowe i praktyczne problemy związane z inżynierią produkcji.

W ramach konferencji przewiduje się następujące sekcje tematyczne:

1. Operacje jednostkowe i technologie w przetwórstwie rolno-spożywczym.

2. Maszyny i urządzenia przemysłu rolno-spożywczego – budowa i eksploatacja.

3. Jakość i bezpieczeństwo surowców i produktów rolno-spożywczych.

4. Problemy gospodarki energią i odpadami w przetwórstwie rolno-spożywczym.

5. Fizyczne i chemiczne właściwości surowców i produktów rolno-spożywczych.

6. Gospodarka energią i OŹE.

7. Ekonomiczne i logistyczne zarządzanie transportem i dystrybucją.

8. Produkcja i zarządzanie w przemyśle, innowacyjność procesów i produktów. 

9. Proekologiczne środki transportu.

  1. Recykling i gospodarka odpadami.
  2. Zastosowanie wysoko efektywnych technologii w ochronie i kształtowaniu środowiska. 

Miejsce konferencji:

 

Konferencja odbędzie się w dniach 16-18 maja 2018   roku
  w “Hotelu nad   Wigrami”, który położony jest nad brzegiem jeziora   Wigry, na skraju Wigierskiego Parku Narodowego
  w miejscowości Gawrych Ruda. W trakcie konferencji przewidzianych jest szereg   atrakcji dla uczestników konferencji: m.in. wycieczka do Wilnaoraz wycieczka do Wigierskiego   Parku Narodowego.

                                                                                                  

                

 

Kalendarz zgłaszania uczestnictwa:

30.11.2017 – Termin przesłania zgłoszenia uczestnictwa i wniesienia obniżonej opłaty konferencyjnej

31.01.2017 – Termin przesłania streszczeń wykładów plenarnych i posterów

01.04.2018 –Ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej 

Ze względu na procedury związane z organizacją przetargów, prosimy o dotrzymanie terminu przesłania zgłoszenia.

Zgłoszenie uczestnictwa można dokonać elektronicznie przy użyciu formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie: www.wpip.uci.pb.edu.pllub przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o rozpowszechnienie   informacji o naszej Konferencji wśród wszystkich potencjalnie   zainteresowanych osób

                

 

Opłaty:

Pełny koszt uczestnictwa w konferencji wynosi:

  • wpłata do 30.11.2017 – 1450 zł,
  • wpłata po 30.11.2017 do 01.04.2018 – 1550 zł.

Koszt konferencji obejmuje: druk streszczenia, udział w obradach, materiały konferencyjne, koszty wyżywienia i dwóch noclegów oraz imprez towarzyszących. W przypadku rezerwacji pokoju jednoosobowego uczestnik ponosi dodatkowo opłatę w wysokości 100 zł.

Informujemy również, że istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą. Koszt uczestnictwa osoby towarzyszącej wynosi 850 PLN (uiszczany w trakcie konferencji) i obejmuje koszty wyżywienia, dwóch noclegów oraz wszystkich imprez towarzyszących.

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ”

ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin

Bank Pekao S.A. O/Lublin

29 1240 5497 1111 0000 5006 5671

z dopiskiem: Konferencja Jubileuszowa + imię i nazwisko uczestnika

NIP 113 0282 925

Informacje dla autorów:

Objętość streszczenia referatów (z podaniem imion i nazwisk autorów oraz nazwy instytucji), w języku polskim lub angielskim, nie powinna przekraczać 2500 znaków. Streszczenia (wzór w załączniku) należy przygotować w programie MS Word 2003 (lub nowszym) i przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po uzyskaniu pozytywnej recenzji prace mogą zostać opublikowane m.in. w czasopismach z listy A MNiSW: „Polish Journal of Environmental Studies”, „International Agrophysics” lub listy B MNiSW: „Acta Agrophysica”, „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych”, „Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering”, „Agricultural Engineering”, „Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego”, „Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego”. Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów publikacji w w/w czasopismach.

Informacje dla sponsorów:

Przewidziana jest też możliwość zamieszczenia w materiałach konferencyjnych:

- ogłoszenia reklamowego,

- wystąpienia promocyjnego firm i instytucji w trakcie sesji plenarnej.

Opłaty dla firm i sponsorów konferencji:

  • Informacja w materiałach konferencyjnych (bez udziału w konferencji) – 500 zł,
  • Stoisko, wystąpienie w sesji plenarnej (bez udziału w konferencji) – 1000 zł.

Karta zgłoszenia

Konferencja Naukowa

„Współczesne problemy inżynierii produkcji.
Przemysł Rolno-Spożywczy - Transport - Energia i Środowisko”

 

Tytuł, stopień naukowy, imię, nazwisko:

 

.............................................................................................................................................

 

Instytucja (pełna nazwa do faktury):

 

.............................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................

 

..........................................................  NIP (instytucji)..........................................................

 

Adres do korespondencji:

 

.............................................................................................................................................

 

E-mail:

Tel:

 

....................................................................

 

....................................................................

 

Rezerwacja noclegów:

15/16.05* –      ,  16/17.05 –      ,  17/18.05 –      .

* (w przypadku rezerwacji 15/16.05 obowiązuje dopłata – 100 zł)

Preferowana forma prezentacji:

 

 referat        ,               poster         .

 

Sekcja tematyczna:

 

.............................................................................................................................................

 

Autor / Autorzy:

 

.............................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................

 

Tytuł pracy:

 

.............................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................