Aktualności

BEMS 2018

Opublikowano: poniedziałek, 21, maj 2018 12:47

Zapraszamy do uczestnictwa w XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej BEMS 2018

 

Szczegółowe informacje na temat konferencji są dostępne na stronie internetowych głównego organizatora: http://www.kpiups.wm.tu.koszalin.pl

 

 

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka konferencji obejmuje naukowe i praktyczne problemy związane z: budową, eksploatacją maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego, projektowaniem linii procesowych, zagadnieniami inżynierii

żywności, towaroznawstwem oraz badaniami właściwości surowców i produktów rolno-spożywczych.

 

Przewiduje się następujące sekcje tematyczne:

1. Operacje jednostkowe i technologie przetwórstwa rolno-spożywczego.

2. Maszyny i urządzenia przemysłu rolno-spożywczego – budowa i eksploatacja.

3. Automatyzacja i komputeryzacja w przemyśle rolno-spożywczym.

4. Jakość i bezpieczeństwo surowców i produktów rolno-spożywczych.

5. Towaroznawstwo produktów spożywczych

6. Problemy gospodarki energią i odpadami w przetwórstwie rolno-spożywczym.

7. Fizyczne i chemiczne właściwości surowców i produktów rolno-spożywczych.

8. Transport w przemyśle rolno-spożywczym.

 

MIEJSCE KONFERENCJI

 

Konferencja odbędzie się w dniach 4 – 7 września 2018 roku w Ustroniu Morski, w ośrodku wypoczynkowym Alka (www.alka-ustronie.pl). Ośrodek znajduje się ok. 150 metrów od morza.

 

 

TERMINY

 

31.03.2018 - zgłoszenie uczestnictwa,

30.04.2018 - termin przesłania streszczeń i wniesienia opłaty,

30.06.2018 – przekazanie pełnego tekstu artykułu.

Komunika 1 (do pobrania): Komunika 1 BEMS 2018