Aktualności

17.12.2018

Postęp w inżynierii żywności i komercjalizacja wyników badań

Postęp w inżynierii żywności i komercjalizacja wyników badań

Uprzejmie informujemy, że w dniach 17-20 września 2019 r. w Janowie Lubelskim odbędzie się XXI Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa „POSTĘP W INŻYNIERII ŻYWNOŚCI
I KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ". Organizatorami Konferencji są: Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ”, Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych oraz Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Miejscem obrad Konferencji będzie w Hotelu Królewskim w Janowie Lubelskim, ul. Turystyczna 1.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 17-20 września 2019 r. w Wałbrzychu odbędzie się XXI Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa „POSTĘP W INŻYNIERII ŻYWNOŚCI I KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ". Organizatorami Konferencji są: Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ”, KATEDRA INŻYNIERII I MASZYN SPOŻYWCZYCH oraz  KATEDRA BIOLOGICZNYCH PODSTAW TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I PASZ Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Miejscem obrad Konferencji będzie w Hotelu Królewskim w Janowie Lubelskim, ul. Turystyczna 1.

Koszt uczestnictwa wynosi: 1250 PLN dla członków PTIiTPS „SPOMASZ”, 1300 PLN dla pozostałych gości. Opłatę konferencyjną prosimy kierować na konto: PEKAO SA o/Lublin 29124054971111000050065671 z dopiskiem: "XXI Szkoła Letnia + nazwisko"

Szczegółowe informacje zostaną podane w kolejnym komunikacie i na stronie www.ptit-spomasz.com.pl

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XXI Jubileuszowej Konferencji Naukowej „POSTĘP W INŻYNIERII ŻYWNOŚCI I KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ”

Z wyrazami szacunku Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Prof. dr hab. inż. Kazimierz Zawiślak, Prof. dr hab. inż. Dariusz Andrejko,  Sekretarz Komitetu Organizacyjnego dr hab. inż. Paweł Sobczak tel. (81) 5319713 e-mail: pawel.sobczak@up.lublin.pl, dr hab. inż. Beata Ślaska-Grzywna e-mail: beata.slaska@up.lublin.pl


KATEDRA INŻYNIERII I MASZYN SPOŻYWCZYCH
KATEDRA BIOLOGICZNYCH PODSTAW TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I PASZ

Wstecz