Aktualności

24.10.2021

BEMS 2022


BEMS 2022

Pułtusk, 20-23 września 2022


POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII I TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO „SPOMASZ”
KATEDRA INŻYNIERII I MASZYN SPOŻYWCZYCH
KATEDRA BIOLOGICZNYCH PODSTAW TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I PASZ.

ZAPRASZAJĄ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W

XX Konferencji Naukowo-Technicznej
Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego
„BEMS 2022”

Konferencja odbędzie się w dniach 20 – 23 września 2022 r. w Domu Polonii,
Hotel Zamek Pułtusk, ul.  Szkolna 11, 06-100 Pułtusk.

Tematyka konferencji obejmuje naukowe i praktyczne problemy związane z budową, eksploatacją maszyn i urządzeń dla przemysłu rolno-spożywczego oraz projektowaniem instalacji procesowych.

Przewidziano następujące sekcje tematyczne:

  1. Operacje jednostkowe i technologie w przetwórstwie spożywczym i rolnictwie.
  2. Maszyny i urządzenia przemysłu rolno-spożywczego – budowa i eksploatacja.
  3. Automatyzacja w przetwórstwie żywności.
  4. Jakość i bezpieczeństwo w przemyśle rolno-spożywczym.
  5. Problemy gospodarki energią i odpadami w przetwórstwie rolno-spożywczym.
  6. Fizyczne i chemiczne właściwości żywności oraz jej jakość.
  7. Transport w przemyśle rolno-spożywczym.
  8. Nauka w służbie przemysłu.

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. inż. Jacek Mazur prof. uczelni
tel. 81 5319607
email: jacek.mazur@up.lublin.pl

Przewodniczący Komitetu organizacyjnego
Prof. dr hab. Dariusz Andrejko
Prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak
Prof. dr hab. Paweł Sobczak

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Prezentacja zgłoszonych prac odbędzie się w formie referatu (15 min.), doniesienia (5 min.) lub prezentacji firmy (15 min.). Pełne teksty prac można będzie opublikować w czasopismach naukowych: Agricultural Engineering lub Sustainability, w którym został utworzony specjalny zeszyt tj.:


Terminy:
15 maj 2022 r. – nadesłanie kart zgłoszeń z tytułami referatów (Zgłoszenie BEMS 2022.doc) prosimy przesyłać pocztą elektroniczną lub listownie;
31 maj 2022 r. – wnoszenie opłat (istnieje możliwość wniesienia opłaty w roku 2021), nadesłanie streszczeń prac (wymagania dostępne w pliku: Streszczenie-WZOR BEMS_2022.doc):

Opłata:
Opłata za uczestnictwo w konferencji jednej osoby wynosi (w zależności od opcji):

  • 1450 zł (1400 zł dla członków PTIiTPS SPOMASZ) i obejmuje: zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie, materiały konferencyjne i imprezy towarzyszące;
  • 1000 zł prezentacja firmy + opłata konferencyjna

Opłata nie obejmuje kosztu druku pełnego artykułu w wybranym czasopiśmie.


Opłatę za uczestnictwo w konferencji prosimy wnosić na konto:
Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ”
ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
PEKAO SA O/Lublin
29124054971111000050065671
z dopiskiem: BEMS 2022 + imię i nazwisko uczestnika
NIP 113 0282 925

 

Streszczenia i korespondencję prosimy przesyłać na adres:

jacek.mazur@up.lublin.pl tel. 81 5319607


Komitet Organizacyjny:
Prof. dr hab. Dariusz Andrejko
Prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak
Prof dr hab. Paweł Sobczak
Prof. Dr hab. Marian Panasiewicz
Dr hab. Jacek Mazur prof. Uczelni – sekretarz konferencji
Dr hab. Agnieszka Starek-Wójcicka prof. Uczelni
Dr hab. Renata Różyło prof. Uczelni
Dr Marta Krajewska
Dr Andrzej Masłowski

Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. Józef Grochowicz dr h.c. - przewodniczący
Prof. dr hab. Dariusz Andrejko
Prof. dr hab. Dariusz Choszcz
Prof. dr hab. Jarosław Diakun
Prof. dr hab. Andrzej Dowgiałło
Prof. dr hab. Grzegorz Królczyk
Prof. dr hab. Maciej Kuboń
Prof. dr hab. Adam Lipiński
Prof. dr hab. Paweł Sobczak - sekretarz
Prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak
Dr hab. Krzysztof Bieńczak prof. uczelni
Dr hab. Adam Ekielski prof. uczelni
Dr hab. Piotr Markowski prof. uczelni
Dr hab. Sławomir Obidziński prof. uczelni
Dr hab. Joanna Piepiórka-Stepuk prof. uczelni

Program ramowy

wtorek, 20 września 2022
15.00 -18.00–Rejestracja
17.30 –         Posiedzenie PTIiTPS „SPOMASZ”
19.00–          Kolacja
środa, 21 września 2022
9.00 – 9.15      Uroczyste otwarcie Konferencji
9.15 – 10.00    Wykłady plenarne
10.30 - 18.00  Prezentacja referatów w sekcjach tematycznych
19.00–          Uroczysta kolacja
czwartek, 22 września 2022
9.00 –17.00 - Wyjazd studyjny
piątek, 23 września 2022
8.00 –12.00 Prezentacja referatów w sekcjach tematycznych
12.00             Podsumowanie i zakończenie obrad

 

Komunikat 1 Konferencji BEMS 2022

 

Zgłoszenie na Konferencję BEMS 2022

 

Wzór streszczenia na Konferencję BEMS 2022

Wstecz