Aktualności

15.11.2023

BEMS 2024

XXI Konferencji Naukowo-Technicznej

Budowa i Eksploatacja Maszyn Spożywczych

POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII I TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO „SPOMASZ”
KATEDRA INŻYNIERII I MASZYN SPOŻYWCZYCH
KATEDRA BIOLOGICZNYCH PODSTAW TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I PASZ”

ZAPRASZAJĄ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W

XXI Konferencji Naukowo-Technicznej
Budowa i Eksploatacja Maszyn Spożywczych

„BEMS 2024”

Tematyka konferencji obejmuje naukowe i praktyczne problemy związane z budową, eksploatacją maszyn i urządzeń dla przemysłu rolno-spożywczego oraz projektowaniem instalacji procesowych.

Przewidziano następujące sekcje tematyczne:

  1. 1Operacje jednostkowe i technologie w przetwórstwie spożywczym i rolnictwie.
  2. Maszyny i urządzenia przemysłu rolno-spożywczego – budowa i eksploatacja.
  3. Automatyzacja w przetwórstwie żywności.
  4. Jakość i bezpieczeństwo w przemyśle rolno-spożywczym.
  5. Problemy gospodarki energią i odpadami w przetwórstwie rolno-spożywczym.
  6. Fizyczne i chemiczne właściwości żywności oraz jej jakość..
  7. Transport w przemyśle rolno-spożywczym.
  8. Nauka w służbie przemysłu.

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. inż. Tomasz Guz
tel. 81 5319774
email: tomek.guz@up.lublin.pl

Przewodniczący Komitetu organizacyjnego
Prof. dr hab. Dariusz Andrejko
Prof. dr hab. Paweł Sobczak
Prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Prezentacja zgłoszonych prac odbędzie się w formie referatu (15 min.), doniesienia (5 min.) lub prezentacji firmy (15 min.). Pełne teksty prac można będzie opublikować w czasopismach naukowych: Agricultural Engineering lub Sustainability.


Terminy:
15 marzec 2024 r. – nadesłanie kart zgłoszeń  z tytułami referatów (Zgłoszenie BEMS 2024_Imię Nazwisko.doc) prosimy przesyłać pocztą elektroniczną lub listownie;
31 marzec 2024 r. – wnoszenie opłat (istnieje możliwość wniesienia opłaty w roku 2023), nadesłanie streszczeń prac (wymagania dostępne w pliku: Streszczenie-WZOR BEMS_2024.doc):

Opłata:
Opłata za uczestnictwo w konferencji jednej osoby wynosi (w zależności od opcji):

*1880 zł i obejmuje: zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie, materiały konferencyjne i imprezy towarzyszące;

*1000 zł prezentacja firmy + opłata konferencyjna

Opłata nie obejmuje kosztu druku pełnego artykułu w wybranym czasopiśmie.
Opłatę za uczestnictwo w konferencji prosimy wnosić na konto Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ”
ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin
PEKAO SA O/Lublin
Nr rachunku: 29 1240 5497 1111 0000 5006 5671
z dopiskiem: Konferencja BEMS 2024 + Imię i Nazwisko uczestnika

 

Korespondencję oraz zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

email: tomek.guz@up.lublin.pl tel. 81 5319774

Streszczenia prosimy przesyłać na adres

email: grzegorz.lysiak@up.lublin.pl: tel. 81 5319677 p>

Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin p>


Komitet Organizacyjny:
Prof. dr hab. Dariusz Andrejko
Prof dr hab. Paweł Sobczak
Prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak
Dr hab. Tomasz Guz – sekretarz konferencji
Dr hab. Agnieszka Starek-Wójcicka prof. uczelni
Dr hab. Jacek Mazur prof. uczelni
Dr hab. Agnieszka Starek-Wójcicka prof. uczelni
Dr hab. Ryszard Kulig prof. uczelni
Dr hab. Renata Różyło prof. uczelni
Dr inż. Monika Wójcik
Mgr Patrycja Łusiak


Komitet Naukowy zostanie podany w komunikacie nr 2.

 

Program ramowy

wtorek, 17 września 2024
15.00 - 18.00 - Rejestracja 
19.00 - Kolacja grillowa
środa, 18 września 2024

8.00 – 9.00 - Śniadanie

9.00 – 9.15 - Uroczyste otwarcie Konferencji
9.15 – 10.00 - Dyskusja nt. strategii rozwoju kadry naukowej
10.30 - 17.00 - Prezentacja referatów w sekcjach tematycznych
17.00 - Posiedzenie PTIiTPS „SPOMASZ”
19.00 -  Uroczysta kolacja
czwartek, 19 września 2024

8.00 – 9.00 - Śniadanie

9.00 –17.00 - Wyjazd studyjny
19.00 - Kolacja
piątek, 20 września 2024

8.00 – 9.00 - Śniadanie

8.00 - 12.00 - Prezentacja referatów w sekcjach tematycznych 

12.00 Podsumowanie i zakończenie obrad  

 

Komunikat 1 Konferencji 2024


Zgłoszenie na Konferencję 2024

 

Wzór streszczenia na Konferencję  2024

 

 

Wstecz