Aktualności

13.09.2017

XX Ogólnopolska Konferencja Naukowa

XX Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Harmonogram XX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej POSTĘP W INŻYNIERII ŻYWNOŚCI - Wałbrzych 2017

Wtorek 19   września 2017
   

 

16:00-18:00
   

Rejestracja i zakwaterowanie uczestników
   

 

1800-1900
   

Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa PTIiTPS   „SPOMASZ”
   

 

1900
   

Kolacja
   

 
Środa 20   września 2017
   

 

800-830
   

Śniadanie
   

 

900-930
   

Otwarcie Konferencji - prof. dr hab. Józef Grochowicz i prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak
   

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Józef Grochowicz i prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak
   

 

930-1000
   

Referat plenarny – Prof. dr hab. Marek Cierach, dr inż. Grażyna Gozdecka – Zamrażanie żywności, postęp techniczno-technologiczny
   

 

1030-1100
   

Referat plenarny - Prof. dr hab. Roman Hejft – Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych
   

 

1100-1130
   

Przerwa kawowa
   

 

1130-1200
   

Referat plenarny - Prof. dr hab. Krzysztof Bieńczak - Uniwersalny aparat próżniowy z funkcją odzysku aromatu
   

 

1200-1230
   

Referat plenarny - Prof. dr hab. Jarosław Diakun -Procedury i strategie   opracowania kryterium wieloczynnikowego
   

 

1230-1300
   

Referat plenarny – Prof. dr hab. Franciszek Kluza – Podstawy energetycznego bilansowania pomieszczeń produkcyjnych
   

 

1300-1330
   

Referat plenarny – Prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak - Wpływ dodatków mineralnych absorbujących   odory z hodowli zwierząt na właściwości fizyczne mieszanek paszowych
   

 

 
   

 
   

 

1400-1500
   

Obiad
   

 

Sala A     (Przewodniczący:   Krystyna Skibniewska, Marian Panasiewicz)
   

Sala B     (Przewodniczący: Dariusz   Choszcz, Franciszek Kluza)
   

 

1500-1515
   
Dorota   Dec – Wpływ wybranych substancji biologicznie czynnych na   grzyby przechowalnicze
   

1500-1515
   
Magdalena Joka - Ocena   właściwości fizyko-chemicznych granulatu opałowego z mieszaniny pestek   śliwkowych i otrębów żytnich
   

 

1515-1530
   
Jolanta Piekut – Zawartość   wybranych kwasów fenolowych w ekstraktach roślin zielarskich i przyprawowych
   

1515-1530
   

Małgorzata Kowczyk-Sadowy - Ocena właściwości   fizyko-chemicznych granulatu paszowego z mieszaniny odpadów młóta   browarnianego i otrębów pszennych
   

 

1530-1545
   

Marta Kozak – Wpływ obróbki techniką mikronizacji oraz działania promieniowania UV-C   na czystość mikrobiologiczną wybranych ziół
   

1530-1545
   
Dariusz Stasiak, Agnieszka Latoch, Justyna   Libera – Ekologiczne przetwórstwo mięsa z wykorzystaniem techniki   ultradźwiękowej
   

 

1545-1600
   
Dorota Ziółkowska - Nowa metoda   ilościowej analizy karagenu
   

1545-1600
   
Agata Bieńczak - Badania eksperymentalne aparatu   próżniowego – badania gotowego produktu
   

 

1600-1615
   
Julia Bogdanowicz - Zawartość   hydroksymetylofurfuralu (HMF) w wybranych wyrobach mięsnych otrzymanych  metodą tradycyjną i przemysłową
   

1600-1615
   
Marek Jakubowski, Marta Stachnik, Monika   Sterczyńska - Analiza PIV przepływu płynu w kadzi wirowej o zmodyfikowanej   konstrukcji
   

 

1615-1630
   
Michał Piątek - Wpływ wymiany tłuszczu   preparatem błonnika pszennego WF 1000 na teksturę wędlin drobno rozdrobnionych
   

1615-1630
   
Marta Stachnik, Marek Jakubowski - Trójfazowy   model symulacyjny przepływu w kadzi wirowej
   

 

1630-1700
   
Przerwa   kawowa
   

 

Sala A     Przewodniczący:   (Andrzej Dowigałło, Elżbieta Kusińska)
   

Sala B     Przewodniczący:   (Izabella Kuna-Broniowska, Sławomir Obidziński)
   

 

1700-1715
   
Tomasz Żelaziński - Wpływ   parametrów procesu ekstruzji na proces formowania wyrobów ekstrudowanych
   

1700-1715
   
Leszek Rydzak, Marcin Natoniewski - Wpływ różnych   metod słodowania jęczmienia na wybrane parametry brzeczki piwnej
   

 

1715-1730
   
Józefa Wiater - Wpływ zanieczyszczeń   komunikacyjnych na zawartość pierwiastków śladowych w warzywach z ogródków   działkowych w Białymstoku
   

1715-1730
   
Marta Batia-Strynkowska - Wpływ   sonikacji na wybranie właściwości mechaniczne chleba
   

 

1730-1745
   

Kamil   Wilczyński, Zbigniew Kobus - Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych pras na jakość otrzymanego soku   jabłkowego
   

1730-1745
   
Katarzyna Kozłowicz - Ocena wpływu   dodatku substancji stabilizujących na wybrane właściwości sorbetu   owocowo-warzywnego
   

 

1745-1800
   
Joanna Szulc - Wpływ sposobu dekrystalizacji   miodu na jego cechy jakościowe
   

1745-1800
   
Mariusz Witczak - Wpływ średniego stopnia   polimeryzacji (DP) na właściwości sorpcyjne i charakterystykę termodynamiczną   inuliny
   

 

1800-1815
   
Mariusz Seńcio - Zmiany teksturometryczne i wycieku   wymuszonego mięsa drobiowego z nogi kurczaka po masowaniu i opiekaniu
   

1800-1815
   
Adam Ekielski – Ocena wpływu promieniowania   ultradźwiękowego na jakość otrzymywanych związków lipidowo-fosforanowych
   

 

1815-1830
   
Ewa Malczyk - Stabilność barwy przetworów mięsnych   ze zmniejszoną dawką azotynu sodu
   

1815-1830
   
Andrzej Wesołowski – Pomiary   zawartości cukru przy użyciu techniki ultradźwiękowej
   

 

1900
   
Uroczysta kolacja
   

1720
Czwartek   21 września 2017
   

 

800-830
   

Śniadanie
   

 

900
   

Wyjazd studialny
   

 

1900
   

Kolacja przy grillu
   

 

 
Piątek 22   września 2017

800-830
   

Śniadanie

Sala A     (Przewodniczący: Stanisław   Konopka, Rafał Nadulski)
   

Sala B     (Przewodniczący:  Dariusz Andrejko, Marek Jakubowski)

900-915
   

Grzegorz Łysiak, Al Aridhee Jawad – Modeling of stress   relaxation of wheat kernels at different moisture content
   

900-915
   
Anna   Pecyna - Postawa rolników wobec zagrożeń i wypadków w rolnictwie indywidualnym

915-930
   
Zeyad Arif Achmed, Rafał Nadulski – Wpływ   obróbki ziarna pszenicy na przebieg procesu rozdrabniania
   

915-930
   
Krzysztof Jadwisieńczak - Określenie   możliwości wydzielania nasion owsa głuchego z jęczmienia przeznaczonego na   materiał siewny

930-945
   
Tomasz Guz - Przebieg zmian indeksów   zbiorczych owoców jabłoni w zależności od metody oznaczania indeksu   skrobiowego
   

930-945
   
Krzysztof Jadwisieńczak – Ocena   plonowania oraz cech fizycznych i wytrzymałościowych owoców pomidora   Lycopersicon esculentum Mill.) nawożonego krzemem

945-1000
   
Franciszek Kluza –   Bilans energetyczny chłodzonego   pomieszczenia przemysłowego wraz z pracującym tunelem zamrażalniczym
   

945-1000
   
Marek Kuna-Broniowski - Precyzyjne   nagrzewanie produktów spożywczych promieniowaniem mikrofalowym

1000-1015
   

Dariusz Góral - Eksperymentalne   wyznaczanie termofizycznych właściwości warzyw i owoców sondą o chwilowym liniowym   źródle ciepła
   

1000-1015
   
Sławomir Obidziński - Wytwarzanie   granulatu opałowego z mieszaniny pestek śliwkowych i otrębów żytnich

1015-1030
   

Dorota Konopacka, Piecko J., Mieszczakowska-Frąc   M., Kruczyńska D. – Ocena przydatności innowacyjnych technik suszenia   do utrwalania właściwości funkcjonalnych jagody kamczackiej
   

1015-1030
   

Sławomir Walczyński - Kompetencja   laboratoriów urzędowej kontroli w zakresie badania jednorodności produktów   paszowych

1030-1045
   

Jan Piecko, Konopacka   D., Mieszczakowska-Frąc M., Kruczyńska D. - Właściwości funkcjonalne   żeli hydrokoloidowych wytworzonych na bazie mikronizowanych owoców świdośliwy   i jagody kamczackiej
   

1030-1045
   

Monika Sterczyńska,   Piepiórka-Stepuk J., Wawrzyniak K.   - Wpływ wybranych technik maceracji na   ilość i jakość uzyskanego soku owocowego

1045-1100
   

Kamil Wilczyński - Wybrane   właściwości antyoksydacyjne soków jabłkowych
   

1045-1100
   

Monika Sterczyńska – Orkisz jako surowiec piwowarski

1100-1115
   

Aneta Zamłyńska-Kowal,   E. Kusińska - Dokładność dozowania kefiru
   

1100-1115
   

Agnieszka Starek - Zmiany   właściwości wytrzymałościowych lokalnych odmian marchwi w czasie   przechowywania

1115-1130
   

Grażyna Gozdecka - Wpływ   rodzaju skrobi na jakość i stabilność produktu typu "owoce w żelu
   

1115-1130
   

Agata Blicharz-Kania - Ocena zmian   jakości buraka ćwikłowego pod wpływem zastosowania różnych metod kulinarnych

1130-1145
   

Mariusz Kosmowski,   Andrzej Dowgiałło – Niekonwencjonalne sposoby cięcia w   inżynierii żywności
   

1130-1145
   

Wioletta   Żukiewicz-Sobczak – Zagrożenia zdrowotne wynikające ze   spożywania napoi energetycznych
1145-1200
   
Podsumowanie konferencji
1200-1300
   
Obiad

Wstecz