Aktualności

16.09.2019

KONFERENCJA W JANOWIE LUBELSKIM

Harmonogram XXI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

POSTĘP W INŻYNIERII ŻYWNOŚCI I KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ

Janów Lubelski 2019

Harmonogram XXI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

POSTĘP W INŻYNIERII ŻYWNOŚCI I KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ

Janów Lubelski 2019

Wtorek 17 września 2019


1600-1800          Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

1800-1900          Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa PTIiTPS „SPOMASZ”

1900      Kolacja

 

Środa 18 września 2019


730-830               Śniadanie

900-930               Otwarcie Konferencji - prof. dr hab. Józef Grochowicz i prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak

Przewodniczący: prof. dr hab. Janusz Wojdalski i prof. dr hab. Roman Hejft

930-1000            Referat plenarny – prof. dr hab. Józef Grochowicz – Współczesny stan wiedzy i praktyki badawczo-wdrożeniowe w wytwarzaniu żywności funkcjonalnej

1030-1100          Referat plenarny – prof. dr hab. Jarosław Diakun - Bezpieczeństwo maszyn w aspekcie normalizacji

1100-1130          Referat plenarny – dr hab. inż. Sławomir Obidziński prof. uczelni - Innowacyjność i komercjalizacja efektów działalności naukowej - od pomysłu do patentu

1130-1200          Przerwa kawowa

Sala A Przewodniczący: dr hab. Stanisław Konopka, dr hab. Wioletta Żukiewicz-Sobczak    Sala B Przewodniczący: prof. dr hab. Jarosław Diakun, dr hab. Piotr Markowski

1200 – 1215       Joanna Kobus-Cisowska - Trawa jęczmienia jarego(Hordeumvulgare L.)jako źródło związków bioaktywnych w dietoterapii nadciśnienia tętniczego      1200– 1215        Elwira Ślesicka - Wpływ wybranych cech fizyko-chemicznych nasion cebuli na zdolność kiełkowania

1215-1230          Piotr Szulc, Dominik Kmiecik, Joanna Kobus-Cisowska, Daria Szymanowska, Jan Bocianowski, Daniel Krauklis, Oskar Szczepaniak, Marcin Dziedziński- Wpływ zróżnicowanego nawożenia mineralnego na wartość żywieniową nasion rzepaku ozimego (Brassica napus L. ssp. Oleifera)              1215-1230          Małgorzata Krasowska, Małgorzata Kowczyk-Sadowy, Magdalena Dołżyńska, Beata Piekutowska - Ocena możliwości wykorzystania wytłoków owocowych do usuwania jonów ołowiu z roztworów wodnych

1230 - 1245        Marta Batia-Stynikowska - Analiza wybranych cech fizycznych ziarniaków jęczmienia jarego odmiany „Ella”              1230 - 1245        Dariusz Góral - Transport konsumencki jako krytyczny punkt łańcucha chłodniczego

1245 – 1300       Marek Cierach - Funkcjonalność skrobi modyfikowanych w farszach mięsno-tłuszczowych poddanych sterylizacji         1245– 1300        Jolanta Piekut - Ocena dehydratacji sublimacyjnej z wykorzystaniem liofilizatora o małej wydajności

1300-1315          Tomasz Bernat - Metodyka wielokryterialnego wspomagania podejmowania decyzji w zastosowaniu do wyboru układu chłodniczego mebli gastronomicznych1300-1315               Zbigniew Kobus - Wykorzystanie prasy ślimakowej do pozyskiwania soków jabłkowych

1315-1330          Rafał Nadulski - Doświadczalna charakterystyka tekstury wybranych odmian jabłek przechowywanych w warunkach chłodniczych        1315-1330          Karolina Perz - Modelowanie matematyczne przepływu sprężonego powietrza przez filtr

1400-1500          Obiad

Sala A     Przewodniczący: prof. dr hab. Franciszek Kluza, dr hab. Marek Jakubowski             Sala B  Przewodniczący: prof. dr hab. Dariusz Choszcz, dr hab. Paweł Sobczak

1500-1515          Monika Sterczyńska - Dodatki smakowe w piwie1500-1515          Janusz Wojdalski - Uwarunkowania efektywności energetycznej zakładu przemysłu paszowego

1515-1530          Tomasz Guz - Obliczanie indeksu skrobiowego metodą komputerowej analizy obrazu w różnych warunkach oświetlenia              1515-1530          Roman Hejft - Wytyczne do konstrukcji  granulatorów  do materiałów pochodzenia roślinnego

1530-1545          Marta Stachnik - Badania PIV przepływu w kadzi wirowej o zmodyfikowanej dennicy1530-1545          Sławomir Obidziński, Małgorzata Kowczyk-Sadowy, Magda Leszczyńska - Wpływ dodatku kłączy perzu na właściwości fizyko-chemiczne granulatu paszowego

1545-1600          Joanna Piepiórka-Stepuk - Ocena zmian napięcia powierzchniowego chemicznych roztworów myjących w czasie ich przechowywania1545-1600          Sławomir Walczyński - Ocena jakości mieszanek paszowych w zakresie homogeniczności i deklarowanego składu

1600-1615          Renata Różyło - Właściwości fizyczne chleba bezglutenowego z różnym udziałem otrąb z konopi   1600-1615          Małgorzata Kowczyk-Sadowy, Sławomir Obidziński, Beata Lisowska, Emilia Dołżyńska - Wpływ dodatku pędów pokrzywy na właściwości fizyko-chemiczne granulatu paszowego

1615-1630          Agata Blicharz-Kania - Ocena możliwości wykorzystania wytłoków lnianych do suplementacji pieczywa mieszanego        1615-1630          Krzysztof Miastkowski, Sławomir Bakier - Analiza wpływu parametrów konstrukcyjnych prototypowego dehydratora na efektywność procesu zagęszczania miodu

1630-1700          Przerwa kawowa

Sala A  Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Dowigałło, dr hab. Joanna Piepiórka-StepukSala B     Przewodniczący: dr hab. Sławomir Obidziński, dr hab. Renata Różyło

1700-1715          Tomasz Żelaziński - Termiczne i mechaniczne właściwości biokompozytów wytworzonych z wytłoków jabłkowych z dodatkiem śruty rzepakowej        1700-1715          Agata Bieńczak, Maciej Polasik, Paweł Woźniak, Łukasz Ignasiak, Marta Gromadzińska-Troczyńska- Stanowisko badawcze do produkcji żywności mrożonej z pełnowartościowego wysortu warzywnego

1715-1730          Grzegorz Łysiak - Wpływ warunków osiowego ściskania i relaksacji ziarniaków pszenicy na parametry modelu Maxwella              1715-1730          Emilian Skarbek - Analiza bilansu materiałowego wstępnej obróbki mechanicznej suma afrykańskiego

1730-1745          Marek Domoradzki - Urządzenia i instalacje przygotowania nasion do siewu i granulacji według technologii UTP w Bydgoszczy1730-1745          Elżbieta Kusińska - Właściwości fizyczne i skład chemiczny wybranych pyłów paszowych

1745-1800          Marek Domoradzki - Sposób przekształcenia elektrycznego nastawnego wibratora kołnierzowego do pracy jako nastawny wibrator korbowy         1745-1800          Roman Chudy, Jolanta Królczyk, Piotr Niesłony, Grzegorz Królczyk - Badania wybranych par tribologicznych w przemyśle papierniczym

1900      Uroczysta kolacja            1720

 

Czwartek 19 września 2019


700-800               Śniadanie

800        Wyjazd studialny

1900      Kolacja przy grillu

 

 

Piątek 20 września 2019


800-900               Śniadanie

Sala A     Przewodniczący: dr hab. Krzysztof Bieńczak, dr hab. Rafał Nadulski

900-930               Referat plenarny - prof. dr hab. Marian Panasiewicz– Nowe techniki i technologie w przetwórstwie surowców zbożowych

930-1000            Referat plenarny – prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak – Czynniki wpływające na komercjalizację badań naukowych

1000-1015          Przerwa kawowa

Przewodniczący: prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak, dr hab. Leszek Rydzak

1015-1030          Andrzej Dowgiałło - Możliwości mechanicznego odzyskiwania niezdegradowanego mięsa z kręgosłupów łososi

1030-1045          Dariusz Andrejko - Wytłoki z nasion tłuszczowych jako cenny surowiec energetyczny

1045-1100          Katarzyna Kozłowicz - Liofilizowane struktury białkowe jako alternatywny materiał na opakowania mrożonej żywności

1100-1115          Wioletta Żukiewicz-Sobczak, Anna Rogóż-Matyszczak, Daniel Tokarski, Klaudia Wołyńczuk, Paweł Sobczak, Marcin Weiner - Zawartość wybranych składników mineralnych w wodach pitnych  w zależności od miejsca pochodzenia

1115-1130          Sylwia Mierzejewska - Istotność oddziaływania temperatury i stężenia środków myjących na właściwości zwilżające i skuteczność mycia

1130-1145          Marek Jakubowski - Założenia operacji pt. „Technologia obróbki mechanicznej karpi w gospodarstwach  akwakultury i w zakładach przetwórstwa ryb. Poradnik

1145-1200          Paweł Sobczak - Właściwości wytrzymałościowe peletów z biomasy

1200-1215          Marta Bogdan-Chudy, Jolanta Królczyk, Piotr Niesłony, Grzegorz Królczyk - Analiza porównawcza wybranych par tribologicznych w zastosowaniach drogowych

1215-1230          Podsumowanie konferencji

1230      Obiad

Wstecz