Artykuły 2008 r.

Publikacje członków PTiTPS „SPOMASZ” 2008

Andrejko D., Grochowicz J. 2008. Wpływ wilgotności nasion łubinu na energię rozdrabniania. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 6, 53-54.
Andrejko D., Rydzak L., Ślaska-Grzywna B., Goździewska M., Kobus Z. 2008. Influence of preliminary thermal processing applying IR radiation on pea seeds cooking process. International Agrophysics 22, 17-21.
Andrejko D., Ślaska-Grzywna B. 2008. An influence of heating using IR radiation on pea seeds moisturizing process. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN VIII, 7-17.
Bakier S.: Application of NIR spectroscopy for the analysis of water-carbohydrate interactions in water solutions. Acta Agrophysica, 2008 11(1), 7-22.
Bakier S.: Identyfikacja zmian zachodzących w miodzie skrystalizowanym pod wpływem obróbki mechanicznej. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2008, 47(6), 55-57.
Choszcz D., Jadwisieńczak K., Konopka S. 2008, Efektywność czyszczenia nasion marchwi (Daucus carota L.). Inżynieria Rolnicza, 9(107), s. 33-38.
Ciurzyńska A., Lenart A. 2008.. Wpływ odwadniania osmotycznego na zmiany struktury liofilizowanych truskawek. Acta Agrophysica, 13(3), 613-624
Diakun J., Seńcio M.: Przegląd konstrukcyjno – funkcjonalny masownic do mięsa. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 1/2008, str 55 – 62
Domian E., Janowicz M., Lenart A. 2008. Effect of agglomeration on the course of isotherms of water vapour sorption by selected food powders. Chemical and Process Engineering (Inżynieria Chemiczna i Procesowa). 29, 99-112.
Domian E., Janowicz M., Lenart A., Pomarańska-Łazuka W. 2008. Wpływ odwadniania osmotycznego na porowatość jabłek suszonych konwekcyjnie Acta Agrophysica, 12(3), 637-644
Domian E., Janowicz M., Lenart A., Pomarańska-Łazuka W. 2008. Wpływ odwadniania osmotycznego na gęstość jabłek suszonych konwekcyjnie. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 47(39), 6, 64-66
Heim A., Gluba T., Obraniak A., Błaszczyk M., Gawot-Młynarczyk E., "Wpływ wielkości kropel cieczy zwilżającej na właściwości produktu granulacji bębnowej", Przem. Chem., 87, 2, s. 150-153, 2008
Heim A., Gluba T., Obraniak A., Błaszczyk M., Gawot-Młynarczyk E., "Wpływ napięcia powierzchniowego cieczy zwilżającej na jkość produktu granulacji bębnowej", Przem. Chem., 87, 2, s.146-149, 2008
Heim A., Obraniak A., Gluba T., "Wpływ szybkości nawilżania złoża na gęstość nasypową uzyskanego granulatu", Przem. Chem., 87, 2, s. 154-157, 2008
Heim A., Solecki M., "Własności reologiczne zawiesiny dezintegrowanych komórek drożdży", Materiały XIII Konf. Nauk.-Tech. Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego BEMS (30.06-2.07), CD, s. 115-119, 2008
Heim A., Solecki M., "Własności reologiczne zawiesiny dezintegrowanych komórek drożdży", Inż. Apar. Chem., 47(39), 2, s.93-94, 2008
Jakubowski M.: Symulacja ruchu cieczy w kadzi wirowej whirlpool – przepływ formujący stożek osadu, Materiały pomocnicze w technologii browarniczej, Kraków - Kocierz 11 - 14 kwietnia 2008, str. 250-259
Janowicz M., Domian E., Lenart A., Pomarańska-Łazuka W. 2008 Charakterystyka suszenia konwekcyjnego jabłek odwadnianych osmotycznie w roztworze sacharozy. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. , 4(59), 190-198
Janowicz M., Domian E., Lenart A., Wójcik M. 2008.. Wpływ odwadniania osmotycznego pod obniżonym ciśnieniem na przebieg suszenia konwekcyjnego tkanki jabłek. Acta Agrophysica, 12(3), 675-688
Kopeć A.; Czas rozmrażania i rehydracji w procesie rozmrażania mięsa metodą sublimacyjno-próżniowo-parową. Inżynieria i Aparatura Chemiczna Nr 6, 47 (39), SIMPress 2008, Gliwice, s. 109-110. PL ISSN 0368-0827.
Kopeć A.; Równomierność obróbki termicznej w piecu konewkcyjno-parowym w warunkach całkowitego wypełnienia komory nogami z kurcząt. Inżynieria i Aparatura Chemiczna Nr 6, 47 (39), SIMPress 2008, Gliwice, s. 111-112. PL ISSN 0368-0827.
Kowalska H., Lenart A., Leszczyk D. 2008. The effect of blanching and freezing on osmotic dehydration of pumpkin. Journal of Food Engineering. 86, 30–38.
Kusińska E., Zawiślak K., Sobczak P. 2008. Energy consumption of maize grain crushing depending on moisture content. Teka Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. Vol. VIII. 129-134.
Lenart A. 2008. Projektowanie nowych produktów spożywczych. Cz. I. Przemysł Spożywczy, 62(4), 2-7
Lenart A. 2008. Projektowanie nowych produktów spożywczych. Cz. II. Przemysł Spożywczy, 62(5), 8-12
Misiura A. 2008: Dodatki smakowo-zapachowe w paszach. Hodowca Trzody Chlewnej 5/2008.
Misiura A. 2008: Produkty uboczne przemysłu owocowo-warzywnego. Wytłoki. Hodowca Bydła 9/2008. 40-42.
Misiura A. 2008: Wpływ wilgotności na właściwości fizyczno-technologiczne nasion rzepaku wykorzystywanego w przemyśle olejarskim i paszowym. Pasze Przemysłowe 1/2008. 22-25.
Misiura A. 2008: Wytłoki rzepakowe jako pasza. Hodowca Bydła 8/2008. 12.
Niedziółka I., Szymanek M., Zuchniarz A. Zawiślak K. 2008. Characteristics of pellets produced from selected plant mixes. TEKA Kom. Mot. Enrerg. Roln. – OL PAN, vol. VIII, 157-163.
Niedziółka I., Szymanek M., Zuchniarz A., Zawiślak K.: Characteristics of pellets produced from selected plant mixes. TEKA COMMISSION OF MOTORIZATION. AND POWER INDUSTRY IN AGRICULTURE Vol. V.VIII 2008, 157-162 ISSN 1644-7739
Obidziński S.: Badania mechanizmu zagęszczania materiałów roślinnych. Rozdział 10 w monografii. pt.: Właściwości fizyczne i biochemiczne materiałów roślinnych” (pod red.: B. Dobrzański jr), 14 str. 1.6 ark. wyd. wg. formatu monografii), Komitet Agrofizyki PAN, Wyd. Nauk. FRNA,ISBN-13: 978-83-60489-09-3, Lublin 2008.
Obidziński S.: Zagęszczanie biomasy na cele energetyczne. Rozdział IV w monografii: Uprawa i wykorzystanie roślin energetycznych. str: 105 – 136 (całość 151 stron). Bio-Wat sp. z o.o. Białystok 2008.
Panasiewicz M., Zawiślak K., Kusińska E., Sobczak P. 2008. Purification and separation of loose materiale in a pneumatic system with vertical air stream. Teka Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. Vol. VIII. 171-176.
Pękosławska A., Lenart A. 2008 Wpływ stężenia i temperatury syropu skrobiowego na przebieg odwadniania osmotycznego dyni. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 5(60), 116-125
Pękosławska A., Lenart A. 2008. Wpływ powlekania na przebieg odwadniania osmotycznego dyni, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 18/32(1), 9-13
Piepiórka J., „Mycie w systemie CIP - Analiza zanieczyszczeń oraz dobór środków myjąco – dezynfekujących – cz II”, Przemysł Spożywczy 2008/02
Piepiórka J., Mierzejewska S., „CIP, ufać i sprawdzać”, Higiena & Pest Control nr 5(14)/2008
Piepiórka J., Pożoga I., „Wymagania higieniczno – sanitarne posadzek przemysłowych w zakładach przetwórstwa spożywczego” Przemysł Spożywczy 10/ 2008
Piepiórka J., Skuteczność mycia w systemie CIP - Programy mycia i dezynfekcji w browarach” – Przemysł Spożywczy 6/2008
Piotrowski D., Biront J., Lenart A. 2008. Barwa i właściwości fizyczne odwadnianych osmotycznie i suszonych sublimacyjnie truskawek. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4(59), 216-226
Rydzak L., Andrejko D. 2008. Vaccum impregnation process as a method used to prepare the wheat grain for milling in flour production. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN VIIIA, 134-141.
Rydzak L., Andrejko D. 2008. Wpływ impregnacji próżniowej na energię i zdolność kiełkowania ziarna żyta. Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria 7(1-2), 35-41.
Skonecki S., Potręć M. 2008. Wpływ wilgotności łusek kolb kukurydzy na parametry zagęszczania. Acta Agrophysica. 11 (3), 725-732.
Skonecki S., Potręć M. 2008. Wpływ wilgotności słomy owsianej na podatność na zagęszczanie. Rozdział nr 9 w Monografii pod redakcją B. Dobrzańskiego, A. Rutkowskiego i R. Rybczyńskiego „Właściwości fizyczne i biochemiczne materiałów roślinnych”. Wyd. Nauk. FRNA, Komitet Agrofizyki PAN, Lublin, 147-156. ISBN-13: 978-83-60489-09-3.
Szulc K., Lenart A. 2008. Sorpcja pary wodnej przez mieszaniny proszków spożywczych i ich aglomeratów Acta Agrophysica, 12(2), 535-542
Szymanek M. 2008. Energy consumption at sweet corn threshing. TEKA Kom. Mot. Enrerg. Roln. – OL PAN, vol. VIII, 241-247.
Szymanek M. 2008. Evaluation of quantitative and qualitative losses of the cutting process for sweet corn kernels. Applied Engineering in Agriculture. 24(5): 559-563.
Szymanek M. 2008. Influence of sweet corn harvest date on sweet corn kernel cutting resistance. TEKA Kom. Mot. Enrerg. Roln. – OL PAN, vol. VIIIA, 157-163.
Szymanek M. 2008. Modeling of demand for energy during sweet corn kernel cutting from the cob. TEKA Kom. Mot. Enrerg. Roln. – OL PAN, vol. VIII, 247-257. 6 pkt
Szymanek M. 2009. Influence of sweet corn harvest date on kernels quality. Research in Agricultural Engineering. 55: 10-17. ISSN 1212-9151.
Szymanek M. 2009. Технология оъмолота замороженный початков сахарной кукурузы. Тракторы и сельхозмашины, 3, 9-12.
Tomalczyk M., Heim A., "Wytrzymałość statycznie niewyznaczalnych wałów mieszadeł stosowanych w suszarkach fluidalnych", Materiały XI Ogólnopolskiego Seminarium MIESZANIE (15-18.09), s. 247-251, 2008
Tomkiewicz D., Kopeć A.; Zastosowanie metod przetwarzania obrazu do oceny zawartości tłuszczu w mięsie wieprzowym. Inżynieria Rolnicza Nr 2, (100), Komitet Techniki Rolniczej PAN, 2008 Kraków, s.299-306. ISSN 1429-7264
Zawiślak K., Sobczak P., Wierzchowski M. 2008. Wybrane parametry techniczno-technologiczne wpływające na trwałość granulatu. Pasze Przemysłowe. 8/9 6-8.
Żukiewicz-Sobczak W., Kalbarczyk J., Sobczak P. 2008. Właściwości fizyczne chitozanu ze skorupiaków i chitozanu grzybowego. Farmaceutyczny Przegląd Naukowy. 5/2008, 58-60.