B

Członkowie zwyczjni

Wybierz pierwszą literę interesującego Ciebie nazwiska.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Bakier Sławomir

Imię i nazwisko: dr hab. inż. Bakier Sławomir
Instytucja: Politechnika Białostocka

Balejko Jerzy

Imię i nazwisko: dr hab. inż. Balejko Jerzy, prof. nadzw.
Instytucja: ZUT Szczecin

Banasiak Barbara

Imię i nazwisko: Inż. Banasiak Barbara
Instytucja: W-wa

Biczak Adam

Imię i nazwisko: Mgr inż. Biczak Adam
Instytucja: Spomasz Zamość S.A.

Bieńczak Krzysztof

Imię i nazwisko: dr hab. inż. Bieńczak Krzysztof
Instytucja: Politechnika Poznańska

Biller Elżbieta

Imię i nazwisko: Dr inż. Biller Elżbieta
Instytucja: SGGW

Boss Janusz
Imię i nazwisko: Prof. dr hab. Boss Janusz
Instytucja: Emeryt