Jak zostać członkiem

Aby zostać członkiem naszego Towarzystwa, należy zaakceptować postanowienia statutu, wypełnić i przesłać deklarację członkowską, opłacić składki członkowskie oraz uczestniczyć w pracach Towarzystwa.


deklaracja SPOMASZ


          
POBIERZ DEKLARACJĘ                                                                                  POBIERZ DEKLARACJĘ
CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO                                                                        CZŁONKA ZWYCZAJNEGO