Członkowie honorowi

prof. dr hab. Marian Wesołowski
prof. dr. hab. Krzysztof Kowalczyk