RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA

RADA NAUKOWO PROGRAMOWA

Przewodniczący – prof. dr hab. Józef Grochowicz dr h.c. – Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie,
Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie

CZŁONKOWIE RADY NAUKOWO PROGRAMOWEJ

prof. dr hab. inż. Dariusz Andrejko Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. inż. Sławomir Bakier, prof. Politechniki Białostockiej

dr hab. inż. Jerzy Balejko, prof. ZUT w Szczecinie

dr hab. inż. Tadeusz Bil, prof. Politechniki Koszalińskiej

prof. dr hab. inż. Janusz Boss – Politechnika Opolska

prof. dr hab. inż. Janusz Budny UWM Olsztyn

prof. dr hab. inż. Marek Cierach – UWM Olsztyn

dr hab. inż. Dariusz Choszcz, prof. UWM w Olsztynie

prof. dr hab. Janusz Czapski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun – Politechnika Koszalińska

prof. dr hab. Włodzimierz Dolata – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr hab. inż. Marek Domoradzki, prof. Uniw. Technologiczno–Przyrodniczego w Bydgoszczy

dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło, prof. Politechniki Koszalińskiej,

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

prof. dr inż. Daniel Dutkiewicz – Politechnika Koszalińska

prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński – Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Józef B. Flizikowski – Uniw. Technologiczno–Przyrodniczy w Bydgoszczy

dr hab. Bożena Gładyszewska, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. dr hab. inż. Andrzej Heim – Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Roman Hejft – Politechnika Białostocka 

prof. dr hab. Franciszek Kluza – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. inż. Henryk Komsta Politechnika Lubelska

dr hab. inż. Henryk Konopko, prof. Politechniki Białostockiej

dr hab. inż. Stanisław Konopka, prof. UWM w Olsztynie

prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka – Politechnika Koszalińska

prof. dr hab. inż. Czesław Kuncewicz – Politechnika Łódzka

prof. dr hab. Janusz Laskowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Andrzej Lenart – SGGW Warszawa

dr hab. inż. Jerzy Lewosz, prof. Politechniki Koszalińskiej

dr hab. inż. Jan Limanowski, prof. UWM w Olsztynie

prof. dr hab. inż. Leszek Mościcki – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. inż. Stanisław Nosal, prof. Politechniki Poznańskiej

prof. dr hab. Wiktor Obuchowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. inż. Marek Opielak Politechnika Lubelska

prof. dr hab. inż. Marian Panasiewicz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. inż. Wiesław Piekarski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Stanisław Pietruszewski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. inż. Wojciech Piotrowski– Politechnika Koszalińska

prof. dr hab. Jan Pyrcz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. inż. Leszek Romański – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. inż. Antoni Ryniecki, prof. Uniwersystetu Przyrodniczego w Poznaniu

prof. dr hab. inż. Kazimierz Sadkiewicz – Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego

dr hab. Stanisław Skonecki, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

dr hab. inż. Beata Ślaska–Grzywna, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf – Politechnika Opolska

dr hab. inż. Ewa Wachowicz, prof. Politechniki Koszalińskiej

dr hab. inż. Wojciech Weiner, prof. Uniw. Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy

dr hab. inż. Agnieszka Wierzbicka, prof. SGGW w Warszawie

prof. dr hab. Dorota Witrowa – Rajchert – SGGW Warszawa

dr hab. inż. Janusz Wojdalski, prof. SGGW w Warszawie

prof. dr hab. inż. Lidia Zander – UWM Olsztyn

prof. dr hab. inż. Zygmunt Zander – UWM Olsztyn

prof. dr hab. inż. Kazimierz Zawiślak - Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

dr hab. inż. Jan Zwolak, prof. Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

prof. dr hab. inż. Kazimiera Zgórska – Politechnika Koszalińska

 

CZŁONKOWIE ZAGRANICZNI

Prof. Dr Sc. Ing. Vladimir N. Erlichman – Uniwersytet Techniczny w Kaliningradzie

Prof. Dr Sc. Ing. Adgamovich Y. Fatychov – Uniwersytet Techniczny w Kaliningradzie

Dr Sc. Ing. Pavel Hoffman, doc. Czech Technical University in Prague

Prof. Dr Sc. Ing. František Rieger – Czech Technical University in Prague