BEMS 2010

Program Konferencji BEMS 2010

 

25 sierpnia 2010

1600-1900 Rejestracja uczestników i zakwaterowanie (budynek B10, ul. Wólczańska 215)

1900-1930 Kolacja (Restauracja „Politechnika”)

1945-2200 Wycieczka „Śladami fabrykanckiej Łodzi”

 

26 sierpnia 2010

900- 915 Otwarcie Konferencji (prof. A. Heim, prof. M. Dziubiński)

915- 945 Referat plenarny „Nowe kierunki badań w inżynierii żywności”
(prof. J. Grochowicz)

945-1045 I sesja referatowa – przewodniczący sesji prof. J. Grochowicz, prof. A. Lenart

1.  J. Diakun, A. Kopeć „Rozmrażanie bloków ryb metodą próżniowo-parową”

2.  M. Cierach, T. Żmijewski, A. Bilicka, H. Ostoja, A. Ziomek „Ocena cech jakościowych steków wołowych w zależności od parametrów obróbki cieplnej”

3.  D. Dutkiewicz, T. Bil, A. Dowgiałło „Wydajność technologiczna maszynowego odgławiania ryb w zależności od sposoby pomiaru parametrów sterowania i rodzaju cięcia”

1045-1115 Przerwa na kawę

1115-1230 II sesja referatowa – przewodniczący sesji prof. R. Hejft, prof. D. Witrowa-Rajchert

1.  A. Ciurzyńska, D. Piotrowski, M. Janowicz, I. Sitkiewicz, A. Lenart „Wpływ temperatury i ciśnienia w komorze suszarki próżniowej na właściwości sorpcyjne suszonych truskawek”

2.  S. Bakier, K. Miastkowski „Badania zależności pomiędzy wybranymi własnościami użytkowymi a składem granulometrycznym glukozy krystalicznej”

3.  J. Diakun, M. Seńcio, K. Dolik „Skala oceny ścięgnisto-kruchości mięsa w oparciu o test Warnera-Bratzlera”

1230-1330 Pokaz najnowszej generacji sprzętu do badania właściwości materiałów – firma A.P. Instruments Sp. z o.o.

 

1330-1500 Obiad (Restauracja „Politechnika”)

1500-1630 I sesja plakatowa – przewodniczący sesji prof. D. Andrejko, prof. J. Boss

1.   K. Zawiślak, P. Sobczak, M. Panasiewicz „Wpływ dodatku oleju na wybrane właściwości produktu”

2.   M. Panasiewicz „Ocena cech sensorycznych płatków jęczmiennych nasycanych roztworami barwników naturalnych”

3.   M. Panasiewicz, P. Sobczak, K. Zawiślak, J. Mazur, A. Misiura „Wpływ wybranych odmian rzepaku na energochłonność procesu pozyskiwania oleju”

4.   M. Goździewska, D. Andrejko, L. Rydzak „Wpływ obróbki promieniami podczerwonymi na proces płatkowania ziarna pszenicy”

5.   P. Sobczak „Wpływ rodzaju powłoki uzyskanej metodą granulacji bezciśnieniowej na jakość granulek kawy”

6.   E. Kusińska „Wpływ typu mąki na właściwości mechaniczne wybranych wyrobów cukierniczych”

7.   L. Rydzak „Wpływ impregnacji próżniowej na wyciąg mąki z ziarna różnych odmian pszenicy”

8.   W. Poćwiardowski, J. Kaniewska, W. Korpal „Wibracyjny dozownik sitowy do nasion”

9.   O. Domoradzka, J. Kaniewska, W. Weiner „Zastosowanie separacji hydrostatycznej w obróbce nasion papryki”

10. O. Domoradzka, J. Kaniewska, W. Korpal, W. Poćwiardowski „Dobór mieszaniny alkoholi poliwinylowych do powlekania i otoczkowania nasion ogórka”

11. M. Domoradzki, J. Kaniewska, W. Poćwiardowski „Odporność nasion warzyw wyjętych z owoców na odkażanie roztworem dwutlenku chloru”

12. D. Ceres, T. Jirout, F. Rieger „Mixing of suspensions with curved blade turbine”

13. D. Witrowa-Rajchert, K. Lentas „Zmiany gęstości suszu selera korzeniowego pod wpływem różnych parametrów blanszowania”

14. M. Janowicz, D. Piotrowski, A. Ciurzyńska, I. Sitkiewicz, A. Lenart „Struktura próżniowo suszonych truskawek”

15. I. Sitkiewicz „Właściwości mechaniczne suszonych próżniowo truskawek”

16. A. Kamińska, W. Ciesielczyk „Kinetyka suszenia mikrofalowego wybranych warzyw i owoców”

1630-1730 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „Spomasz”

1900         Spotkanie towarzyskie

 

27 sierpnia 2010

900- 930 Referat plenarny J. Diakun „Przegląd i klasyfikacja metod i technik mycia”

930-1030 I sesja referatowa – przewodniczący sesji prof. D. Dutkiewicz, prof. W. Wajner

1.  R. Hejft „Granulowanie i brykietowanie słomy”

2.  J. Sęk, A. Strzelecka „Symulacja procesu koalescencji w emulsjach spożywczych”

3.  M. R. Rząsa „Metoda wyznaczania trajektorii ruchu pęcherzyków gazu poruszających się w cieczy”

1030-1100 Przerwa na kawę

1100-1230 II sesja plakatowa – przewodniczący sesji prof. A. Dowgiałło, prof. K. Zawiślak

1.   S. Obidziński „Badanie procesu zagęszczania odpadów tytoniowych”

2.   R. Hejft, T. Leszczuk „Dobór parametrów procesu bezciśnieniowej aglomeracji (otoczkowania nasion)”

3.   A. Kopeć, S. Czesnowski „Badania procesu rozmrażanie ryb zamrożonych w blokach”

4.   S. Mierzejewska, J. Diakun „Energia w procesie mycia rurociągów w systemie CIP”

5.   M. Jakubowski, M. S. Kubiak, J. Diakun „Analiza symulacyjna przepływu występującego w wypełnionej wsadem komorze wędzarniczej jednowózkowej”

6.   J. Piepiórka, J. Diakun „Nierównomierność mycia powierzchni płyt wymienników ciepła”

7.   B. Kawalec-Pietrenko, I. Hołowacz, K. Kucharska „Dodatki do żywności wspomagające separację pianową białek serwatkowych”

8.   A. Dowgiałło, M. Sikora „Siła cięcia surowców spożywczych”

9.   R. Modrzewski, P. Wodziński „Zastosowanie przesiewaczy dwuczęstościowych w przemyśle spożywczym”

10. A. Heim, M. Tomalczyk „Konstrukcja przeponowej chłodziarki cukru”

11. A. Heim, M. Solecki „Kinetyka dezintegracji komórek drożdży w młynie perełkowym”

12. J. Sęk, D. Głąbała „Wykorzystanie teorii falowej do przewidywania przebiegu procesu śmietankowania”

13. T. Kiljański „Przepływ masy czekoladowej podczas konszowania”

14. M. Orczykowska, P. Budzyński, M. Dziubiński „Wpływ gumy gellan na stabilność roztworów skrobi o różnym pochodzeniu botanicznym”

15. L. Zander, E. Haponiuk, Z. Zander, G. Probola „Wpływ obróbki mechanicznej na stabilność reologiczną skrzepu jogurtowego”

16. G. Probola, L. Zander, Z. Zander „Ocena konsystencji i właściwości reologicznych wybranych gatunków ketchupu”

1300         Zakończenie konferencji

1330-1500 Obiad (Restauracja „Politechnika”)

 

Sesje referatowe i plakatowe w budynku B10. Czas trwania referatu (poza referatami plenarnymi) 15 min plus 5 min dyskusja. Wymiar stelaża pod plakat 100 cm wysokość, 120 cm szerokość. Na początku każdej sesji plakatowej autorzy przedstawiają swoje plakaty w ciągu trzyminutowego wystąpienia (temat, cel, wyniki).