XV Konferencja Naukowo–Techniczna Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego BEMS 2012

ozdobnik bems 2012KATEDRA PROCESÓW I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ i współorganizator POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII I TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO "SPOMASZ" zapraszają do udziału w XV Konferencji Naukowo-Technicznej Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego BEMS 2012.

Konferencja odbędzie się w dniach 5 – 8 września 2012 r. w Hotelu Solny Resort & SPA, ul. Fredry 5, 78-100 Kołobrzeg.

Tematyka konferencji obejmuje naukowe i praktyczne problemy związane z budową, eksploatacją maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego oraz projektowaniem instalacji procesowych.

Przewidziano następujące sekcje tematyczne:

1.Operacje jednostkowe i technologie w przetwórstwie spożywczym.

2.Maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego – budowa i eksploatacja.

3.Automatyzacja w przetwórstwie żywności.

4.Problemy bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym.

5.Problemy gospodarki energią w przetwórstwie spożywczym.

6.Fizyczne i fizykochemiczne właściwości żywności oraz jej jakość.

Szczegółowe informacje na temat konferencji będą zamieszczane na stronach internetowych organizatorów: http://kpiups.wm.tu.koszalin.pl/bems.htm i http://www.ptit-spomasz.com.pl

 

Przewodniczący Komitetu Przewodniczący Komitetu

Organizacyjnego Naukowego

Dr inż. Adam Kopeć Prof. dr hab. inż. Jarosław Diakum

tel. 94 3478-450

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

XV KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN
PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

BEMS 2012

Kołobrzeg, 05-08 września 2012

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Prezentacja artykułów odbędzie się w formie referatu lub plakatu. Pełne teksty opracowań będą kwalifikowane do druku w czasopiśmie „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych”, "Inżynieria Rolnicza", "Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego", lub w innych wydawnictwach recenzowanych. Szczegółowe wymogi redakcyjne zostaną podane po sklasyfikowaniu prac
na podstawie otrzymanych streszczeń.

Terminy:

31 styczeń 2012 r. – nadesłanie kart zgłoszeń z tytułami referatów prosimy przesyłać pocztą elektroniczną lub listownie;

30 kwiecień 2012 r. – wnoszenie opłat (istnieje możliwość wniesienia opłaty w roku 2011), nadesłanie streszczeń prac (wymagania do streszczeń w załączniku 1);

31 maj 2012 r. – kwalifikacja prac do prezentacji (prezentacja multimedialna/poster) – komunikat nr 2;

15 czerwiec 2012 r. – kwalifikacja prac do publikacji – komunikat nr 3;

31 lipiec 2012 r. nadesłanie pełnego tekstu artykułu.

Opłata:

Opłata za uczestnictwo w konferencji jednej osoby wynosi 850, - zł i obejmuje: zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie, koszty prezentacji konferencyjnych, zeszyt naukowy (publikacja streszczeń) i imprezy towarzyszące.

Koszt druku artykułów szacuje się na ok. 350, - zł. Organizatorzy podejmą działania w celu pozyskania środków na pokrycie kosztów publikacji.

Warunkiem skierowania pracy do druku jest wniesienie opłaty konferencyjnej przez jednego
z autorów.

Osoby zainteresowane mogą wnieść opłatę konferencyjną do końca 2011r.

Dopłata za pokój 1 – osobowy wynosi 150, - zł (za cały pobyt).

Dopłata za osobę towarzyszącą (współmałżonek) wynosi 200, - zł (za cały pobyt).

Opłatę za uczestnictwo w konferencji prosimy wnosić na konto:

Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ”

ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin

Bank Pekao S.A. O/Lublin

29 1240 5497 1111 0000 5006 5671

z dopiskiem: BEMS 2012 + imię i nazwisko uczestnika

NIP 113 0282 925

Streszczenia i pełny tekst artykułu, prosimy przesyłać na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozostałą korespondencję i zapytania prosimy kierować na adres:

Dr inż. Adam Kopeć

Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny

Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego

ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin

tel: (94) 3478 450, fax: (94) 3426 753

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

XV KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

BEMS 2012

Kołobrzeg, 05-08 września 2012

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Tytuł, stopień naukowy, imię, nazwisko:

………………………………………………………………………………………………

Instytucja (pełna nazwa do faktury):

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

NIP (instytucji): …………………………………………………………………………….

 

Adres do korespondencji:

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

E-mail: .……………………………………………………………………………………..

 

Tel: ………………………….. Fax: ……………………………………..…...

 

Preferowana forma prezentacji: referat , plakat

 

Sekcja tematyczna: ……………………………………………………………………….

 

Autor / autorzy: ……………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………..

 

Tytuł pracy: ……………………………………………………………………….............

 

……………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………..

 

 

………………………………..

Podpis uczestnika

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

Tytuł naukowy, Imię Nazwisko (Times New Roman; 12 pkt)

Jednostka Naukowo – Badawcza, Wydział, Instytut, Katedra, (Zakład), Firma
(Times New Roman; 10 ; interlinia 1,0; odstęp przed 0 pt, odstęp po 18 pt)

INSTRUKCJA STRESZCZEŃ
DLA AUTORÓW PRAC ZGŁOSZENIOWYCH

(Times New Roman Bold 12pt; interlinia 1,0; odstęp przed i po 18 pt.)

Streszczenie należy napisać przy zastosowaniu edytora MS WORD (minimum 97), pismem Times New Roman.

wysokość pisma 10;

odstęp międzywierszowy 1,0;

wyróżnienia akapitów w postaci odstępu przed i po (6 pt);

dzielenie wyrazów.

Łączny tekst streszczenia nie powinien przekraczać 1 strony formatu B5. Marginesy powinny wynosić: margines lewy i prawy 2,5cm, margines górny 3,5cm, margines dolny 2,5cm.

Rysunki, fotografie, wykresy powinny być umieszczone w tekście jak najbliżej miejsca cytowania. Równania powinny być wycentrowane i ponumerowane przy prawym marginesie.

Tekst powinien być wyjustowany (wyrównany do lewej i prawej strony). Nie justujemy podpisów pod rysunkami i nad tabelami.

Streszczenia prosimy przesłać na adres internetowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (94) 34 78 459