Informacje ogólne

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego

 Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego "SPOMASZ"

Komitet Techniki Rolniczej PAN

Sekcja Maszyn Spożywczych Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich

Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej
i Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego w Koszalinie

Środkowopomorski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Przemysłu Spożywczego

XV Konferencja Naukowo-Techniczna

BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

BEMS 2012

 

Koszalin-Kołobrzeg, wrzesień 2012


ISBN 978-83-7365-285-9

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodniczący: dr inż. Adam KOPEĆ

Członkowie:       dr inż. Maria DYMKOWSKA-MALESA

dr inż. Marek JAKUBOWSKI

dr inż. Mariusz S. KUBIAK

dr inż. Iwona MICHALSKA-POŻOGA

dr inż. Sylwia MIERZEJEWSKA

dr inż. Tomasz RYDZKOWSKI

dr inż. Joanna PIEPIÓRKA-STEPUK

 

PROJEKT GRAFICZNY OKŁADKI

dr inż. Tomasz RYDZKOWSKI

SKŁAD I ŁAMANIE

dr inż. Iwona MICHALSKA-POŻOGA

 

Streszczenia zamieszczone w książce wydrukowano
z materiałów dostarczonych przez Autorów

 

 

© Copyright by Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej

Koszalin 2012

 

 

 

WYDAWNICTWO UCZELNIANE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

75-620 Koszalin, ul. Racławicka 15-17

Koszalin 2012, wyd. 1, ark. wyd. 10,15, format B-5, nakład 200 egz.

Druk: POLIMER, Koszalin

 


KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun – Politechnika Koszalińska

 

Członkowie

Prof. dr hab. inż. Andrejko Dariusz – Uniwersytet Przyrodniczy Lublin
Prof. dr hab. inż. Bakier Sławomir – Politechnika Białostocka
Dr hab. inż. Bieńczak Krzysztof – Politechnika Poznańska
Prof. dr hab. inż. Boss Janusz – Uniwersytet Opolski
Prof. dr hab. inż. Budny Janusz – UWM Olsztyn
Prof. dr hab. inż. Cierach Marek – UWM Olsztyn
Prof. dr hab. inż. Cyklis Piotr – Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. inż. Czapski Janusz – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
Prof. dr hab. inż. Dolata Włodzimierz – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
Prof. dr hab. inż. Dowgiałło Andrzej – MIR Gdynia
Prof. dr inż. Dutkiewicz Daniel – Politechnika Koszalińska
Prof. dr hab. inż. Flizikowski Józef – UTP Bydgoszcz
Prof. dr hab. Gładyszewska Bożena – Uniwersytet Przyrodniczy Lublin
Prof. dr hab. inż. Głuski Tadeusz – Uniwersytet Przyrodniczy Lublin
Prof. dr hab. inż. Grochowicz Józef – Akademia Rolnicza Lublin
Dr hab. inż. Góral Dariusz – Uniwersytet Przyrodniczy Lublin
Prof. dr hab. inż. Hejft Roman – Politechnika Białostocka
Dr hab. Kuna-Broniowska Izabela – Uniwersytet Przyrodniczy Lublin
Prof. dr hab. Kuna-Broniowski Marek – Uniwersytet Przyrodniczy Lublin
Prof. dr hab. inż. Kluza Franciszek – Uniwersytet Przyrodniczy Lublin
Prof. dr hab. inż. Kusińska Elżbieta – Uniwersytet Przyrodniczy Lublin
Prof. dr hab. inż. Lenart Andrzej – SGGW Warszawa
Prof. dr hab. inż. Marczuk Andrzej – Uniwersytet Przyrodniczy Lublin
Prof. dr hab. inż. Limanowski Jan – UWM Olsztyn
Prof. dr hab. inż. Nosal Stanisław – Politechnika Poznańska
Prof. dr hab. inż. Panasiewicz Marian – Uniwersytet Przyrodniczy Lublin
Prof. dr hab. inż. Piekarski Wiesław – Uniwersytet Przyrodniczy Lublin
Prof. dr hab. inż. Pietruszewski Stanisław – Uniwersytet Przyrodniczy Lublin
Prof. dr hab. inż. Ryniecki Antoni – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
Prof. dr hab. inż. Sadkiewicz Kazimierz – Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Skrzypek Stanisław J. – AGH Kraków
Prof. dr hab. inż. Szczepaniak Jan – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Poznań
Dr hab. inż. Ślaska-Grzywna Beata – Uniwersytet Przyrodniczy Lublin
Prof. dr hab. inż. Weiner Wojciech – UTP Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Witrowa-Rajchert Dorota – SGGW Warszawa
Prof. dr hab. inż. Wierzbicka Agnieszka – SGGW Warszawa
Prof. dr hab. inż. Wojdalski Janusz – SGGW Warszawa
Prof. dr hab. inż. Zawiślak Kazimierz – Uniwersytet Przyrodniczy Lublin
Prof. dr hab. inż. Zgórska Kazimiera – Politechnika Koszalińska
Prof. dr hab. inż. Zwolak Jan – Uniwersytet Rolniczy Kraków

 

Goście zagraniczni

Prof. Erlikhman Vladimir – KSTU Kaliningrad
Prof. Fatychov Juri – KSTU Kaliningrad
Doc inż. Hoffman Pavel – CVUT Praga
Prof. Ivanov Aleksander Vladimir - KSTU Kaliningrad