BEMS 2014 Lublin - zapraszamy !

                                                  
POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII I TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO „SPOMASZ”
KATEDRA INŻYNIERII I MASZYN SPOŻYWCZYCH
KATEDRA BIOLOGICZNYCH PODSTAW TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I PASZ  

ZAPRASZAJĄ DO WZIĘCIA UDZIAŁU w  XVI Konferencji Naukowo-Technicznej

Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego „BEMS 2014”

Konferencja odbędzie się w dniach 9 – 12 września 2014 r. w Centrum Innowacji Wdrożeniowych Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej w Lublinie, ul. Głęboka 28.

Tematyka konferencji obejmuje naukowe i praktyczne problemy związane z budową, eksploatacją maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego oraz projektowaniem instalacji procesowych.

Przewidziano następujące sekcje tematyczne: 1. Operacje jednostkowe i technologie w przetwórstwie spożywczym. 2. Maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego i gastronomicznego– budowa i eksploatacja. 3. Automatyzacja w przetwórstwie żywności. 4. Problemy bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym. 5. Problemy gospodarki energią i odpadami w przetwórstwie spożywczym. 6. Fizyczne i chemiczne właściwości żywności oraz jej jakość.

Szczegółowe informacje na temat konferencji będą zamieszczane na stronach internetowych organizatorów:  http://www.ptit-spomasz.com.pl

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr inż. Paweł Sobczak
tel. 81 4610061 w. 109
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dr hab. Beata Ślaska-Grzywna
tel. 81 4610061 w. 302
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. inż. Dariusz Andrejko
Dr hab. Kazimierz Zawiślak prof. UP

XVI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO  BEMS 2014

Lublin, 09-12 września 2014

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

Prezentacja artykułów odbędzie się w formie referatu, doniesienia lub plakatu. Pełne teksty opracowań będą kwalifikowane do druku w czasopiśmie „Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego”, "Inżynieria Rolnicza", "TEKA", „ACTA Technica Agraria” lub w innych wydawnictwach recenzowanych. Szczegółowe wymogi redakcyjne zostaną podane po sklasyfikowaniu prac na podstawie otrzymanych streszczeń.

Terminy:

31 styczeń 2014 r. – nadesłanie kart zgłoszeń z tytułami referatów prosimy przesyłać pocztą elektroniczną lub listownie;

30 kwiecień 2014 r. – wnoszenie opłat (istnieje możliwość wniesienia opłaty w roku 2013), nadesłanie streszczeń prac;

31 lipiec 2014 r. nadesłanie pełnego tekstu artykułu.

 

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w konferencji jednej osoby wynosi (w zależności od opcji):

*1100zł (1050zł dla członków PTIiTPS SPOMASZ) i obejmuje: zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie, koszty prezentacji konferencyjnych, materiały konferencyjne i imprezy towarzyszące;

*500zł i obejmuje: wyżywienie, koszty prezentacji konferencyjnych, materiały konferencyjne i imprezy towarzyszące;

*300zł i obejmuje koszty prezentacji konferencyjnych, materiały konferencyjne, bankiet.

Koszt druku artykułów zależy od redakcji czasopisma do którego praca zostanie skierowana.

Warunkiem skierowania pracy do druku jest wniesienie opłaty konferencyjnej przez jednego z autorów.

Opłatę za uczestnictwo w konferencji prosimy wnosić na konto:

Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ”

ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin

Bank Pekao S.A. O/Lublin

29 1240 5497 1111 0000 5006 5671

z dopiskiem: BEMS 2014 + imię i nazwisko uczestnika

NIP 113 0282 925

Streszczenia i pełny tekst artykułu, prosimy przesyłać na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozostałą korespondencję i zapytania prosimy kierować na adres:

Dr inż. Paweł Sobczak lub dr hab. Beata Ślaska-Grzywna

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych,

ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin

tel: 81 4610061 w. 109

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

XVI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO  BEMS 2014

Lublin, 09-12 września 2014

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Tytuł, stopień naukowy, imię, nazwisko:

………………………………………………………………………………………………

Instytucja (pełna nazwa do faktury):

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

NIP (instytucji): …………………………………………………………………………….

Adres do korespondencji:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

E-mail: .……………………………………………………………………………………..

Tel: ………………………….. Fax: ……………………………………..…...

Preferowana forma prezentacji:       referat           , doniesienie           , plakat          .     

Sekcja tematyczna: …………………………………………………………....................................…………….

Autor / autorzy: ……………………………………………………………….....................................……………

……………………………………………………………………………………............................................………..

Tytuł pracy: …………………………………………………………….....................................………….............

………………………………………………………………………….............................................…………………..

……………………………………………………………………..............................................………………………..

…………………………………………………………………………………………..............................................…..     

 

Wnoszę opłatę w wysokości:                  1100 zł    

                                                                 1050 zł

                                                                       500 zł

                                                                             300 zł

 

………………………………...........................

Podpis uczestnika


Komunikat II

Szanowni Państwo

Komitet Organizacyjny XVI Konferencji Naukowo-Technicznej „Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego” BEMS 2014

Lublin, 09-12 września 2014,

 

informuje, że streszczenia prac zgłaszanych na konferencję należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wg załączonego wzoru do dnia 30 maja 2014 r.

Pełne teksty opracowań będą kwalifikowane do druku w czasopiśmie „Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego”, "Inżynieria Rolnicza", „ACTA Technica Agraria” lub w innych wydawnictwach recenzowanych. Planujemy również wydanie monografii w jęz. angielskim lub polskim. Osoby chętne skierowaniem swoich prac do monografii prosimy o wcześniejsze powiadomienie organizatorów. Szczegółowe wymogi redakcyjne zostaną podane po sklasyfikowaniu prac na podstawie otrzymanych streszczeń.

Na konferencji przewiduje się referaty plenarne, doniesienia i postery. Postery na sesję posterową powinny być przygotowane w maksymalnym formacie A1, zorientowanym pionowo (szerokość 594 mm, wysokość 841 mm), przewidywany czas referatu 30 minut, doniesienia 10 min. i dyskusji 5 min. Prezentację należy przygotować w programie Microsoft Office PowerPoint w wersji 2003 lub nowszej.

Karta zgłoszeniowa oraz obowiązujące terminy podane są w Komunikacie I, który dostępny jest na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego SPOMASZ. (http://www.ptit-spomasz.com.pl). Zgłoszenia można przesyłać drogą mailową lub tradycyjną pocztą.

Prosimy o rozpowszechnienie informacji o konferencji.

Z poważaniem

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. inż. Paweł Sobczak

Tel. 81 4610061 w. 135

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                  STRESZCZENIE - WZÓR

TYTUŁ STRESZCZENIA
Czcionka pogrubiona Arial 14 pkt. (kapitaliki), interlinia 1,5, wyrównanie do środka, akapit pod tytułem 12 pkt.

 

Imię i nazwisko autora (autorów)

Czcionka Arial 12 pkt., interlinia 1, wyrównanie do lewej, w przypadku wielu autorów oddzielać przecinkami, autora odpowiedzialnego za publikację oznaczyć gwiazdką *

*Instytucja/afiliacja autora (odpowiedzialnego za streszczenie)

Czcionka Arial 12 pkt., interlinia 1, wyrównanie do lewej, akapit nad tytułem 6 pkt., pod tytułem 24 pkt.

STRESZCZENIE

Duże litery, Arial 12 pkt., pogrubione, interlinia 1, akapit pod tytułem – 6 pkt., wyrównanie do lewej

Treść abstraktu. ....................................................................................

TEKST: Arial 12 pkt., interlinia 1,5, wyjustowany, bez dzielenia wyrazów, bez wcięć akapitowych, odstępy między znakami – standardowe

Słowa kluczowe: wyraz 1, wyraz 2, wyraz 3, wyraz 4, wyraz 5, wyraz 6.

 

  • Prosimy o dodanie słów kluczowych, maksymalnie 6 minimum 3.

  • Tytuł: Arial 12 pkt. pogrubiony, po dwukropku słowa kluczowe: Arial 12 pkt., interlinia 1,5, wyjustowany, bez wcięć akapitowych, akapit nad tytułem – 6 pkt., pod tytułem – 6 pkt.

TITLE OF AN ABSTRACT

Czcionka pogrubiona Arial 14 pkt. (kapitaliki), interlinia 1,5, wyrównanie do środka, akapit pod tytułem 12 pkt.

ABSTRACT

Duże litery, Arial 12 pkt., pogrubione, interlinia 1, akapit pod tytułem – 6 pkt., wyrównanie do lewej

Text of an abstract. ..............................................................................

TEKST: Arial 12 pkt., interlinia 1,5, wyjustowany, bez dzielenia wyrazów, bez wcięć akapitowych, odstępy między znakami – standardowe

Keywords: word 1, word 2, word 3, word 4, word 5, word 6.

 

  • Prosimy o dodanie słów kluczowych, maksymalnie 6 minimum 3.

  • Tytuł: Arial 12 pkt. pogrubiony, po dwukropku słowa kluczowe: Arial 12 pkt., interlinia 1,5, wyjustowany, bez wcięć akapitowych, akapit nad tytułem – 6 pkt., pod tytułem – 6 pkt.

 

 

Streszczenie w wersji w języku polskim oraz angielskim (jedno po drugim).

Maksymalna objętość streszczenie całego – 1 strona A4.

 

Pliki proszę dostarczać w formacie imie_nazwisko.doc lub imie_nazwisko.docx ewentualnie imie_nazwisko.rtf.

Prace prosimy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ogólne wymogi redakcyjne:

-   Margines: lewa stron 3,5 cm, prawa strona 3 cm; góra 3,5 cm, dół 3,5 cm.

-   Nagłówek: od góry odstęp 1,25 cm.

-   Komitet redakcyjny zastrzega sobie prawo dokonywania niezbędnych poprawek technicznych.


.