SZKOŁA LETNIA ’2009

ozdobnik postęp w inżynierii żywnościPod patronatem Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ”, Katedry Inżynierii i Maszyn Spożywczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Komitetu Techniki Rolniczej PAN odbyła się w dniach 9-12 września 2009 roku w Horyńcu–Zdroju kolejna, XVI-ta Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Postęp w Inżynierii Żywności”. Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji był prof. dr hab. Józef Grochowicz dr h.c., natomiast przewodniczącym komitetu organizacyjnego był dr hab. Dariusz Andrejko, prof. UP w Lublinie.

Celem konferencji było przedstawienie osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu: fizycznych i funkcjonalnych właściwości surowców i produktów spożywczych; teorii jednostkowych operacji i procesów; problemów konstrukcji zespołów roboczych maszyn i aparatów; zagadnień eksploatacji maszyn; gospodarki energią; automatyzacji; techniki opakowań żywności; systemów jakości i kontroli; ochrony środowiska w przemyśle spożywczym etc. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele nauki z ośrodków naukowych z całego kraju tj.: SGGW Warszawa, Uniwersytet Przyrodniczo – Techniczny w Bydgoszczy, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Politechnika Koszalińska, Politechnika Łódzka, Politechnika Białostocka, Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Po raz pierwszy gościliśmy na konferencji przedstawicieli przemysłu z firm „EKOPLON” Grabki Duże, „SPOMASZ” Zamość, Biuro Technologiczno-Marketingowe „TTM” mgr inż. Sławomir Podgajny, którzy nie byli tylko biernymi słuchaczami, ale wystąpili z ciekawymi doniesieniami. Uczestnictwo czynne przedstawicieli przemysłu bardzo cieszy, bo może być to pierwszy krok do nawiązania owocnej współpracy pomiędzy uczelniami a przemysłem. Uczestnicy konferencji wysłuchali dwóch bardzo interesujących wykładów plenarnych wygłoszonych przez prof. dr hab. Daniela Dutkiewicza i prof. dr hab. Janusza Bossa, oraz 42 doniesień naukowych. Zarówno wykłady jak i doniesienia wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestników, co było uwidocznione zwłaszcza w rozmowach kuluarowych. Uczestnicy konferencji nawiązali wiele nowych znajomości i przyjaźni. Do zobaczenia za 2 lata podczas kolejnej konferencji z cyklu Szkoła Letnia.