Zapraszamy na XVIII Szkołę Letnią

XVIII szkoła letnia 2013ORGANIZATOR: POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII I TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO „SPOMASZ” ORAZ WSPÓŁORGANIZATORZY: Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz WIP UP LUBLIN, Sekcja Techniki w Przetwórstwie Rolno-Spożywczym Komitetu Techniki Rolniczej PAN Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie zapraszają na XVIII Ogólnopolską Konferencję Naukową „POSTĘP W INŻYNIERII ŻYWNOŚCI” (d. Szkołę Letnią), która odbędzie się w dniach 11-14 września 2013 roku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie.Komitet naukowy:

 

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Józef Grochowicz dr h.c.

 

Członkowie:

Prof. dr hab. Dariusz Andrejko

Prof. dr hab. Janusz Boss

Prof. dr hab. Janusz Budny

Dr hab. Dariusz Choszcz

Prof. dr hab. Marek Cierach

Prof. dr hab. Jarosław Diakun

Dr hab. Marek Domoradzki

Dr hab. Andrzej Dowgiałło

Prof. dr hab. Włodzimierz Dolata

Prof. dr hab. Daniel Dutkiewicz

Prof. dr hab. Jarosław Frączek

Prof. dr hab. Andrzej Heim

Prof. dr hab. Roman Hejft

Prof. dr hab. Franciszek Kluza

Dr hab. Stanisław Konopka

Prof. dr hab. Janusz Laskowski

Prof. dr hab. Andrzej Lenart

Dr hab. Rafał Nadulski

Prof. dr hab. Marian Panasiewicz

Prof. dr hab. Tadeusz Rawa

Prof. dr hab. Kazimierz Sadkiewicz

Dr hab. Beata Ślaska-Grzywna

Dr hab. Wojciech Weiner

Dr hab. Janusz Wojdalski

Prof. dr hab. Lidia Zander

Dr hab. Kazimierz Zawiślak

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

środa, 11 września 2013

1000 - 1500 Rejestracja

1500 – Uroczyste otwarcie Konferencji

1530 - 1700 Wykład inauguracyjny i wykłady plenarne

1700 - 1900 Prezentacja referatów w sekcjach tematycznych

1900 – Posiedzenie PTIiTPS „SPOMASZ”

 

czwartek, 12 września 2013

900 –1900 - Prezentacja referatów w sekcjach tematycznych

 

piątek, 13 września 2013
Wyjazd studyjny - Ukraina

 

sobota, 14 września 2013

900 –1200 Prezentacja referatów w sekcjach tematycznych

1200Podsumowanie i zakończenie obrad

 

Komitet Organizacyjny:

 

Przewodniczący:

Dr hab. inż. Kazimierz Zawiślak, prof. UP

Członkowie:

Dr inż. Paweł Sobczak

Dr inż. Andrzej Masłowski

 

W trakcie trwania konferencji przewiduje się prezentacje referatów związanych z szeroko rozumianą inżynierią żywności. Konferencja z założenia ma służyć młodym pracownikom nauki jako forum dla doskonalenia podstaw warsztatu badawczego, metod badawczych i technik pomiarowych. Będzie to okazja do prezentacji wyników własnych badań i krytycznej ich oceny przed przygotowaniem rozprawy na stopień naukowy. Organizatorzy serdecznie zapraszają młodych pracowników naukowych zainteresowanych naszą dziedziną wiedzy. W trakcie trwania konferencji przewidywane są wykłady plenarne
i doniesienia naukowe z badań własnych uczestników oraz prezentacje firm związanych z branżą spożywczą.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w podanych terminach na adres:

 

dr inż. Paweł Sobczak

Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych

UP Lublin

Doświadczalna 44, 20-236 Lublin,

tel. 081 4610061 w 109

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Kumunikat nr 1 (do pobrania): Komunikat nr 1 Szkoła Letnia 2013

 

 

Dodatkowe informacje

 

 

Problematyka konferencji:

 

F fizyczne i funkcjonalne właściwości surowców i produktów spożywczych

F teorie jednostkowych operacji i procesów

F problemy konstrukcji zespołów roboczych maszyn i aparatów

F zagadnienia eksploatacji maszyn

F gospodarka energią

F automatyzacja

F technika opakowań żywności

F systemy jakości i kontroli,

F ochrona środowiska w przemyśle spożywczym etc.

F inżynieria gastronomiczna

 

lll

Obowiązujące terminy:

 

31.12.2012 - przesyłanie zgłoszeń

30.04.2013 - wnoszenie opłat

30.06.2013 – przekazanie pełnego tekstu

 

 

 

Zgłoszenie uczestnictwa

(proszę przesłać pocztą mailową

na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.%20">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Nazwisko:

 

Imię:

 

Tytuł naukowy:

 

Nazwa instytucji:

 

Adres do korespondencji:

 

Telefon:

Fax:

 

E-mail:

 

Tytuł zgłoszonego referatu:

 

Koszt uczestnictwa wynosi: 900 PLN dla członków PTIiTPS „SPOMASZ” i KTR
1000 PLN dla pozostałych. W przypadku wniesienia opłaty w 2012 roku stosowany jest bonus w wysokości 50 zł. Opłatę konferencyjną prosimy kierować na konto organizatora, czyli POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII I TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO "SPOMASZ"
ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin, Polska :

PEKAO SA O/Lublin

29124054971111000050065671

z dopiskiem: "XVIII Szkoła Letnia + nazwisko"

 

Prosimy o rozpowszechnienie informacji o naszej Konferencji
wśród wszystkich potencjalnie zainteresowanych osób