Harmonogram wystąpień

Harmonogram XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

POSTĘP W INŻYNIERII ŻYWNOŚCI

Krasiczyn 2013

Środa 11 września 2013

900 - 1400

Rejestracja uczestników

1400 - 1500

Obiad

1500-1515

Otwarcie obrad – Prof. dr hab. Józef Grochowicz

1515-1545

Referat plenarny – Prof. dr hab. Franciszek Kluza

1545-1615

Referat plenarny – Prof. dr hab. Jarosław Diakun

1615-1630

Przerwa

1630-1800

Obrady w sekcjach

Sala A (Przewodniczący: Prof. dr hab. Franciszek Kluza, dr hab. Dariusz Choszcz)

Sala B (Przewodniczący: Prof. dr hab. Józef Grochowicz, dr hab. Stanisław Konopka)

1630 – 1645

Dariusz Góral - Prędkość krytyczna fluidyzacji wybranych warzyw

1630 – 1645

Elżbieta Kusińska - Siła cięcia buraka ćwikłowego

1645 – 1700

Agata Bieńczak - Analiza wpływu lepkości pompowanej cieczy na sprawność objętościową pomp zębatych

1645 – 1700

Marek Jakubowski - Pomiary PIV w zbiornikach modelowych kadzi wirowych o zwielokrotnionym napełnianiu

1700 – 1715

Zbigniew Kobus - Wpływ obróbki ultradźwiękowej na proces pozyskiwania olejków eterycznych z nasion kminku zwyczajnego

1700 – 1715

Mariusz S. Kubiak - Kumulacja związków WWA w próbkach wyrobów wędzonych w komorze jednowózkowej o zmodyfikowanej konstrukcji dysz wlotowych

1715 – 1730

Joanna Piepiórka-Stepuk - Fizykochemiczna ocena substancji myjących wykorzystywanych do higienizacji urządzeń w browarach

1715 – 1730

Natalia Idaszewska - Wpływ drgań generowanych podczas transportu na wybrane cechy fizykochemiczne owoców

1730 – 1745

Sylwia Mierzejewska - Ocena skuteczności usuwania zanieczyszczeń białkowych z różnych powierzchni za pomocą mycia pianowego

1730 – 1745

Sterczyńska M. - Warunki formowania się przepływu namywającego w zbiorniku modelowym kadzi wirowej z przegrodą

1745 – 1800

Kopeć A. - Eksperymentalna weryfikacja istniejących modeli predykcji czasu rozmrażania produktów spożywczych na przykładzie bloków rybnych

1745 – 1800

Zawisza K. - Dobór oświetlenia w ladach chłodniczych dla zachowania stabilności barwy mięsa

1800 – 1815

Dyskusja

1800 – 1815

Dyskusja

1900

Uroczysta kolacja

 

Czwartek 12 września 2013

800-830

Śniadanie

830-900

Wykład plenarny – Prof. dr hab. Daniel Dutkiewicz

Sala A (Przewodniczący: Prof. dr hab. Włodzimierz Dolata, dr hab. Beata Ślaska-Grzywna)

Sala B (Przewodniczący: Prof. dr hab. Elżbieta Kusińska, dr hab. Dariusz Dziki)

900 - 915

Stanisław Skrzypek - Właściwości warstwy wierzchniej noży kutrów misowych do rozdrabniania mięsa wykonanych z martenzytycznej nierdzewnej stali po eksploatacji

900 - 915

Karolina Perz - Straty ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza

915 - 930

Marek Markowski - Zastosowanie ultradźwięków do oceny reologicznych właściwości wybranych gatunków kiełbas

915 - 930

Karolina Perz - Sprężone powietrze w procesach produkcyjnych w przemyśle spożywczym

930- 945

Karolina Tabaka - Kształtowanie kruchości wołowiny kulinarnej poprzez dobór parametrów obróbki cieplnej

930- 945

Alicja Niebrzegowska - Charakterystyka wyróżników jakości sera dojrzewającego zamrożonego i przechowywanego w warunkach chłodniczych

945 - 1000

Wioletta Krzynówek - Skład podstawowy i wartość pH mięsa a wielkość wycieków cieplnych

945 - 1000

Aleksandra Rewolińska - Analiza procesu prażenia kawy na wybranym przykładzie

1000 - 1015

Marek Cierach - Kumulacja substancji szkodliwych w wołowinie kulinarnej

1000 - 1015

Aleksandra Rewolińska - Ocena ryzyka związanego z utratą bezpieczeństwa żywności na skutek doboru niewłaściwego uszczelnienia

1015 - 1030

Dyskusja

1015 - 1030

Dyskusja

1030 – 1100

Przerwa

Sala A (Przewodniczący: Prof. dr hab. Marek Cierach, Prof. dr hab. Stanisław Nosal)

Sala B (Przewodniczący: dr hab. Krzysztof Bieńczak, dr hab. Bożena Gładyszewska)

1100-1115

Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak - Dobór składu surowcowego do produkcji wyrobów prozdrowotnych typu pasty

1100-1115

Ewa Sosińska - Wpływ dodatku proszku z dyni na właściwości mechaniczne ciasta

1115-1130

Jan Zwolak - Analiza układu roboczego kutra misowego do rozdrabniania mięsa.

1115-1130

Marek Domoradzki - Obróbka przedsiewna nasion ekologicznych roślin baldaszkowatych

1130-1145

Jan Zwolak - Wpływ czynników konstrukcyjnych i materiałowo-technologicznych na trwałość eksploatacyjną kutra misowego

1130-1145

Marek Domoradzki - Wpływ kąta położenia wibratorów pracujących w układzie współbieżnym na ruch warstwy nasion w komorze suszącej

1145-1200

Michał Piątek - Możliwość wykorzystania suszu z pieczarek w produkcji wybranych wyrobów mięsnych

1145-1200

Justyna Tomiło - Zmiany właściwości fizykochemicznych nasion podczas kiełkowania

1200-1215

Marek Szeląg - Wpływ kształtu noży i rodzaju surowca na rozkład temperatury powierzchni noża w czasie kutrowania

1200-1215

Beata Biernacka - Właściwości fizyczne i aktywność antyoksydacyjna makaronów wzbogaconych dodatkiem błonnika carobowego

1215-1230

Kamil Dolik - Intensywność sublimacji z lodu swobodnego, materiału porowatego i tuszki rybnej

1215-1230

Dariusz Dziki - Wpływ sposobu rozdrobnienia czosnku na przebieg procesu suszenia i właściwości suszu

1230-1245

Dyskusja

1230-1245

Dyskusja

1300-1400

Obiad

Sala A (Przewodniczący: Prof. dr hab. Jarosław Diakun, dr hab. Stanisław Skrzypek)

Sala B (Przewodniczący dr hab. Kazimierz Zawiślak, dr hab. Andrzej Dowgiałło)

1400 - 1415

Jacek Niedźwiedź - Znaczenie zmian poubojowych dla jakości kulinarnego mięsa wołowego

1400 - 1415

Sławomir Walczyński - Wpływ sposobu przygotowania próbki na wyniki analizy techniką spektrometrii odbiciowej w bliskiej podczerwieni (NIR)

1415 – 1430

Jacek Niedźwiedź - Możliwości kształtowania właściwości mięsa wołowego poprzez dobór metody wychładzania poubojowego

1415 – 1430

Krzysztof Jadwisieńczak - Analiza współzależności wybranych cech fizycznych nasion dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo)

1430 – 1445

Krzysztof Miastkowski - Zmiany w wiązaniu wody podczas krystalizacji miodu

1430 – 1445

Tomasz Żelaziński - Identyfikacja parametrów procesu ekstruzji na podstawie jego odpowiedzi na wymuszenie skokowe

1445 – 1500

Krzysztof Miastkowski - Siła wiązania wody w błonniku spożywczym

1445 – 1500

Tomasz Ringel - Badania nad optymalizacją procesu granulowania bezciśnieniowego sypkich produktów spożywczych z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu

1500 - 1515

Halina Pawlak- Ergonomiczne aspekty produkcji wędlin

 

1500 - 1515

Marzena Gawrysiak-Witulska - Degradacja tokoferoli podczas przechowywania nasion rzepaku w warunkach symulujących silosy przemysłowe

1515 – 1530

Dyskusja

1515 – 1530

Dyskusja

1530 – 1600

Przerwa

Sala A (Przewodniczący: Prof. dr hab. Stanisław Pietruszewski, dr hab. Izabela Kuna-Broniowska))

Sala B (Przewodniczący: Prof. dr hab. Marian Panasiewicz, dr hab. Dariusz Góral)

1600 - 1615

Stanisław Konopka - Określenie możliwości wydzielania nasion grochu na materiał siewny przy wykorzystaniu różnic we współczynnikach tarcia zewnętrznego

1600 - 1615

Tomasz Guz - Zmiany wartości indeksu Streifa podczas dojrzewania owoców jabłoni odmiany Melrose

1615 – 1630

Dariusz Choszcz - Wpływ typu przewodu nasiennego na równomierność wysiewu nasion pszenżyta

1615 – 1630

Małgorzata Powałka - Przyśpieszone badania trwałościowe zmiany barwy produktów zbożowych

1630 – 1645

Grażyna Gozdecka - Wykorzystanie nasion komosy ryżowej do produkcji kiełków konsumpcyjnych

1630 – 1645

Karolina Malecka - Wykorzystanie ekstraktu z kwiatów czarnego bzu (Sambucus nigra L.)do stabilizacji barwy soków owocowych

1645 – 1700

Joanna Kaniewska - Ocena zawartości wybranych składników w owocach i przetworach z maliny oraz jagody czarnej

1645 – 1700

Katarzyna Szczepańska - Badanie cech tekstury oraz ocena jakości pieczywa mieszanego otrzymanego metodami prowadzenia odroczonego wypieku

1700 - 1715

Agnieszka Markowska - Porównanie współczynnika tarcia nasion grochu dla różnych materiałów w aspekcie wydzielenia nasion o wysokiej zdolności kiełkowania

1700 - 1715

Kolanowska Ewelina - Próba określenia jakości nasion rzodkiewki (Raphanus satirus var. satirus) pozyskiwanych z odpadu czyszczenia

1715 – 1730

Dyskusja

1715 – 1730

Dyskusja

1730-1900

Zebranie Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego SPOMASZ

1900

Kolacja

 

Piątek 13 września 2013

500-2230

Wyjazd studyjny

 

Sobota 14 września 2013

800-900

Śniadanie

900 - 930

Wykład plenarny – Prof. dr hab. Stanisław Pietruszewski

Sala A (Przewodniczący: Prof. dr hab. Dariusz Andrejko, prof. dr hab. Stanisław Pietruszewski)

Sala B (Przewodniczący: Prof. dr hab. Marek Kuna-Broniowski, prof. dr hab. Marian Panasiewicz)

930 - 945

Andrzej Dowgiałło - Laboratoryjne próby wydzielania oleju z łososiowych odpadów poobróbczych.

930 - 945

Kazimierz Zawiślak - Ocena pracy separatora pneumatyczno-sitowego do materiałów sypkich

945 – 1000

Teresa Jaśkiewicz - Wpływ ekstruzji na wartość pokarmową wytłoku lniankowego

945 – 1000

Marek Szmigielski - Opracowanie testu do szybkiej, rutynowej oceny skuteczności ogrzewania nasion grochu

1000- 1015

Agnieszka Sagan - Wpływ ogrzewania promieniami podczerwonymi nasion lędźwianu siewnego na zawartość wybranych składników chemicznych

1000- 1015

Bożena Gładyszewska - Wpływ wody słodkiej na właściwości mechaniczne folii biodegradowalnej

1015 - 1030

Jacek Mazur - Wpływ prędkości głowicy pomiarowej na uzyskiwane wartości wyznaczników profilowej analizy tekstury sera

1015 - 1030

Andrzej Masłowski - Wpływ ogrzewania na aktywność antytrypsynową nasion fasoli

1030 - 1045

Paweł Sobczak - Dobór parametrów separacji pneumatycznej wybranych surowców roślinnych

1030 - 1045

Joanna Piepiórka-Stepuk - Numeryczna analiza warunków przepływu w zakrzywionych elementach rurociągów transportujących

1045 – 1100

Leszek Rydzak - Wpływ impregnacji próżniowej ziarna żyta na skład granulometryczny mąki i otrąb

1045 – 1100

Sylwia Mierzejewska - Usuwanie zanieczyszczeń białkowych w elementach instalacji rurowych za pomocą ultradźwięków

1100 - 1115

Rafał Nadulski - Charakterystyka wybranych właściwości fizycznych rabarbaru (Rheum rhaponticum L.) istotnych w procesach jego przetwarzania

1100 - 1115

 

1130 - 1200

Sala A – Zakończenie i podsumowanie konferencji

1200

Obiad