Historia

POLISH SOCIETY of FOOD ENGINEERING and TECHNOLOGY "SPOMASZ"
POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII I TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO „SPOMASZ"

ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, Polska
tel.: + 48 81 5319607
e-mail: stowarzyszenie@ptit-spomasz.com.pl

Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ" działa w ramach ustawy o stowarzyszeniach, jako jednostka „non-profit".
Towarzystwo zostało zarejestrowane w maju 1994 roku i powstało w wyniku przekształcenia z działającego od grudnia 1989 roku Stowarzyszenia Rozwoju Przemysłu Maszyn Spożywczych i Urządzeń Handlowych „SPOMASZ".

Towarzystwo „SPOMASZ" przyjęło w statucie jako swoje cele przede wszystkim:
# oddziaływanie na rzecz badań i rozwoju w Polsce produkcji nowoczesnych, wysokiej jakości maszyn i urządzeń dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii i handlu żywnością, a także ochrony środowiska naturalnego - dla zaspokajania potrzeb krajowych i eksportowych,
# promowanie wyników zakończonych badań i prac rozwojowych dotyczących nowoczesnych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych w obszarze wytwarzania maszyn l urządzeń,
# dbanie o wysoką pozycję i prestiż członków Towarzystwa w stosunkach z jednostkami w kraju i za granicą oraz obrona praw członków Towarzystwa.

Towarzystwo „SPOMASZ" realizować chce swoje cele statutowe poprzez m.in.:
# udostępnianie informacji w Biurze Towarzystwa oraz w publikowanych materiałach, w tym internetowych, o polskich producentach i produkowanych przez nich maszynach i urządzeniach dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii i handlu żywnością, a także ochrony środowiska naturalnego,
# wydawanie nieperiodycznego biuletynu pn. „maszyny dla przetwórstwa spożyw­czego", katalogów maszyn i urządzeń produkowanych w Polsce, redagowanie i wydawanie czasopisma,
# organizowanie konferencji naukowo-technicznych na temat nowych trendów w mechanizacji przetwórstwa spożywczego, gastronomii i handlu żywnością, a także w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego,
# uczestnictwo w wystawach i targach celem propagowania działalności Towarzystwa oraz jego członków, a także organizowanie wspólnych wyjazdów na specjalistyczne konferencje, wystawy i targi zagraniczne,
# pośredniczenie pomiędzy członkami towarzystwa a zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi krajowymi i zagranicznymi w kontaktach mających na celu rozwój produkcji wysokiej jakości maszyn i urządzeń.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z TOWARZYSTWEM „SPOMASZ" TAKŻE OSOBY I JEDNOSTKI DOTYCHCZAS NIEZRZESZONE.

Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ" zrzesza członków zwyczajnych stanowiących kadrę kierowniczą i merytoryczną w jednostkach takich jak m.in.:

 •     IBMER Warszawa
 •     Instytut Maszyn Spożywczych Warszawa
 •     MEGA Bełżyce
 •     METALBUD Rawa Maz.
 •     Ministerstwo Gospodarki Warszawa
 •     Politechnika Białostocka Białystok
 •     Politechnika Gdańska Gdańsk,
 •     Politechnika Koszalińska Koszalin
 •     Politechnika Poznańska Poznań
 •     SPOMASZ Bełżyce
 •     SPOMASZ Pleszew
 •     Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 •     SPOMASZ Zamość
 •     TTM Brzeziny
 •     Uniwersytet Przyrodniczy Lublin
 •     Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
 •     Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz
 •     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn


Członkami wspierającymi towarzystwa „SPOMASZ" są m.in.:

 •     IBIS Bydgoszcz
 •     INSTYTUT MASZYN SPOŻYWCZYCH Warszawa
 •     METALBUD Rawa Maz.
 •     MEGA Bełżyce
 •     SPOMASZ Bełżyce
 •     SPOMASZ Zamość
 •     TTM Brzeziny
 •     UNIPAK Gniezno