Co ciekawego było podczas XV konferencji BEMS '2012 ?

ozdobnik bems 2012Mamy już za sobą znaczące dla środowiska osób związanych z branżą spożywczą wydarzenie, jakim była bardzo udana w ocenie tak uczestników, jak i organizatorów XV-ta konferencja naukowo-techniczna „BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO” BEMS’2012, która odbyła się w dniach 5-8 września w Kołobrzegu. Jej organizatorami byli Politechnika Koszalińska Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego "SPOMASZ", a także KTR PAN, Sekcja Maszyn Spożywczych ZG SIMP, Środkowopomorska Rada NOT i SNT w Koszalinie oraz Środkowopomorski Oddział SITSpoż.

Tematyką konferencji były naukowe i praktyczne problemy związane z budową oraz eksploatacją maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego oraz projektowaniem instalacji procesowych. Prezentowane w formie referatów i posterów liczne doniesienia (146 prac, w tym prace zagraniczne) wszechstronnie omawiały operacje jednostkowe i technologie w przetwórstwie spożywczym, maszyny i urządzenia w kontekście ich budowy i eksploatacji, zagadnienia automatyzacji, fizyczne i fizykochemiczne właściwości żywności oraz jej jakości, problemy bezpieczeństwa żywności oraz gospodarki energią w przetwórstwie spożywczym. Kwalifikowane do prezentacji przez Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Jarosława Diakuna (Politechnika Koszalińska) prace miały wyjątkowo utylitarny charakter. Można wprost wypowiedzieć opinię, że dokonuje się przełom w prowadzonych przez ośrodki naukowe badaniach. Uczestnicy mogli zapoznać się np. z doniesieniami na temat zużywania ubytkowego noży kutrów misowych przy wykorzystaniu zaawansowanych metod badawczych (Skrzypek), zużywania elementów roboczych dzielarki ciast (Nosal, Jankowiak), rozwiązań dozowników i przesiewaczy napędzanych wibratorami (Domoradzki, Matuszek, Poćwiardowski, Żórawski), rozwiązań systemów do produkcji filetów bez ości z ryb karpiowatych (Dowgiałło, Diakun), rozwiązań systemów mieszająco-zagęszczająco-granulujących (Hejft, Obidziński), także dla zagospodarowania np. wycierki ziemniaczanej (Obidziński), poszukiwania rozwiązań dla wydzielania sporyszu z żyta (Jadwisieńczak, Kaliniewicz, Zalewska) czy coraz bardziej efektywnych rozwiązań dla pracy kadzi wirowych (Jakubowski, Diakun), wielostopniowych wyparek do produkcji koncentratów soków (Cyklis). Podczas konferencji zaprezentowano także wyniki badań i prac na temat zastosowania w kontekście technologicznym mąki łubinowej (Kopeć, Bać) i naparu z zielonej herbaty (Mierzejewska, Bać, Golik) jako dodatku do pieczywa, na temat zamrażania żeli żelatynowych (Kozłowicz, Kluza, Góral), prac nad poprawą efektywności tłoczenia soków z warzyw korzeniowych (Nadulski, Strzałkowska), nad obróbką cieplną dyni (Śląska-Grzywna, Andrejko, Blicharz-Kania) czy zastosowaniem ultradźwięków w procesach technologicznych (Witrowa-Rajchert, Nowacka). Zaprezentowano także prace omawiające problematykę reologii w kontekście parametrów pracy maszyn (Ratajczak), omawiające aspekty higieniczne związane z zastosowaniem uszczelnień czołowych (Rewolińska), problematykę mycia w systemach CIP (Piepiórka-Stepuk, Diakun). Do bardzo interesujących należały także prezentacje zespołu badającego systemy optoelektroniczne w sprzężeniu z wykorzystaniem kombinatoryki celem teoretycznego przygotowania budowy zautomatyzowanych maszyn dla przetwórstwa rybnego (Fatychov, Erlikhman, Ivanov, Ageyev, Zarudny, Dutkiewicz) czy podczerwieni w procesie suszenia krojonych jabłek (Grdzelishvili, Hoffman).

Ciekawostką dla poszukujących np. rozwiązań dla nowych tematów produkcyjnych było przedstawienie zakończonych uzyskaniem patentu wyników prac nad suszeniem miodu (Samborska, Langa, Pomarańska-Łazuka), nad wykorzystaniem technologicznym czarnej porzeczki (Sterczyńska, Smuga-Kogut) oraz nad zastosowaniem młyna strumieniowo-fluidalnego do oddzielania łuski ziaren (Urbaniak, Wyleciał).

W pamięci uczestników konferencji pozostanie z pewnością niezwykłe, nasycone patriotyzmem, wystąpienie profesora Kazimierza Sadkiewicza z Zakładu Badawczego Przemysłu Piekarskiego w Bydgoszczy, który z ogromną werwą, entuzjazmem zachęcał do tego, aby polscy producenci postawili na produkcję pieczywa pełnowartościowego, produkowanego na zakwasie, mogącego stać się silną krajową marką. Co ciekawe, mówił o tym w kontekście ... cyfryzacji jakości pieczywa, udowadniając, że możliwe jest połączenie wszystkiego co nowoczesne z tym, co tradycyjne i wartościowe.

Warto nadmienić, że najlepsze prezentowane wystąpienia i referaty zostały przez organizatorów nagrodzone cennymi wydawnictwami fachowymi oraz dyplomami. Pokłosiem konferencji jest wydawnictwo prezentujące w formie streszczeń wszystkie zakwalifikowane prace, które z kolei po zrecenzowaniu zostaną skierowane do dalszych punktowanych publikacji. Podczas konferencji zaprezentowano nowy tytuł skierowany do środowiska naukowego wyższych uczelni w Polsce prowadzących działalność naukowo – badawczą w dziedzinie inżynierii żywności – kwartalnik naukowo-techniczny „Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego". Wychodząc naprzeciw postulatom stworzenia specjalistycznego czasopisma powstała grupa inicjatywna złożona z przedstawicieli wywodzących się z Politechniki Koszalińskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, która z pomocą materialną Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ" przekształciła zamysł w wydane już pierwsze dwa numery.

Wykłady, referaty, prezentacje jak i doniesienia cieszyły się wysoką frekwencją i aktywnością uczestników konferencji, wzbudziły także duże zainteresowanie, o czym można było przekonać się obserwując trwające do późna rozmowy kuluarowe. Ich żywa atmosfera sprzyjała nawiązaniu nowych znajomości i przyjaźni. Z kolei czas wolny wypełniony koncertem Baltic Kwartetu, obchodzonym uroczyście 40-tym jubileuszem pracy prof. Diakuna oraz morskim rejsem dopełniały miłej atmosfery. Z przykrością trzeba jednak zaznaczyć praktycznie zupełny brak zainteresowania tematyką konferencji ze strony firm działających w przemyśle spożywczym i dla przemysłu spożywczego oraz ich przedstawicieli.

Nad organizacją konferencji czuwał komitet organizacyjny pod przewodnictwem dr inż. Adama Kopcia (Politechnika Koszalińska). Zdaniem piszącego konferencja nie była nudnym zebraniem, lecz bardzo intensywnym spotkaniem młodych pracowników nauki oraz doświadczonych kadr profesorskich zainteresowanych jak największą użytecznością prowadzonych badań i prac.

Kolejna konferencja BEMS odbędzie się za 2 lata. Warto to wydarzenie uwzględnić w swoim kalendarzu.

Opracował mgr inż. Sławomir Podgajny, EUR ING