Informacja o czasopiśmie IPS

INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO

Polish Journal of Food Engineering
KWARTALNIK NAUKOWO – TECHNICZNY

 

CZASOPISMO RECENZOWANE

NAUKOWA RADA REDAKCYJNA

Redaktor Naczelny – prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun

Politechnika Koszalińska

Z–ca Redaktora Naczelnego –prof. dr hab. inż. Dariusz Andrejko

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Członkowie:

prof. dr inż. Daniel Dutkiewicz

Politechnika Koszalińska

prof. dr hab. inż. Kazimierz Zawiślak

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

REDAKCJA TECHNICZNA:

Kierownik Redakcji:

Joanna Piepiórka-Stepuk (094) 34 78 459

Członkowie:

Paweł Sobczak (081) 46 10 061 w. 109

Katarzyna Szczepańska (094) 34 78  402

Strona internetowa:

Marek Jakubowski (094) 34 78  457

Monika Sterczyńska (094) 34 78  402

Redaktor języka angielskiego: Iwona Wojtasik-Kalinowska

Redaktor języka polskiego: Katarzyna Wach

Redaktor statystyczny: Izabela Kuna-Broniowska

ADRES REDAKCJI:

Redakcja czasopisma Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego

Politechnika Koszalińska
Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
ul. Racławicka 15–17, 75–620 Koszalin

http://www.ips.wm.tu.koszalin.pl;

e–mail: ips@tu.koszalin.pl;

 joanna.piepiorka@tu.koszalin.pl

PATRONAT NAUKOWY:

Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

WYDAWCA CZASOPISMA

Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ"

ul. Doświadczalna 44, 20–236 Lublin  tel./fax: (081) 46 10 684

Dział reklamy:

Informacji o reklamie udziela zespół redakcyjny czasopisma.

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

Prenumerata:

Informacji o prenumeracie udziela zespół redakcyjny czasopisma

PROJEKT OKŁADKI:

Aleksandra Gołdyn

Katarzyna Tandecka

Politechnika Koszalińska

POMOC GRAFICZNA:

Michał Stepuk

 
ISSN 2084–9494

Nakład: 1000 egz.

Czasopismo indeksowane w bazach referencyjnych: AGRO i Index Copernicus

SKŁAD

Joanna Piepiórka-Stepuk, Kamil Dolik

Politechnika Koszalińska
ul. Racławicka 15–17; 75–620 Koszalin