Patenty

Berbeć S., Błaziak S., Fornal J., Matyka S., Nowak J., Wiśniewski J., Zawiślak K.: Pastewny koncentrat tłuszczowo-białkowy. Patent nr 125020, 


Błaziak S., Golec S., Wawryszuk T., Zawiślak K.: Sposób wytwarzania paszy granulowanej dla ryb. Patent nr 125238, 


Fornal J., Nowak J., Czarnecka K., Rączka E., Bulwicka M., Stachowiak J., Błaziak S., Berbeć S., Wiśniewski J., Zawiślak K.: Wyrób lakierowy ftalowy, schnący na powietrzu o zwiększonej trwałości powłok podczas eksploatacji w warunkach atmosferycznych. Patent nr 128079, 


Błaziak S., Golec S., Matyka S., Wójcik S., Zawiślak K.: Dodatek tłuszczowy do pasz. Patent nr 151604, 
Diakun J., Sikora R.: Wytłaczarka do tworzyw polimerowych. Wzór użytkowy nr PL 64229. Przyznano dnia 13.01.2009


Grochowicz J., Zawiślak K. Sposób obróbki ziarna na paszę. Zgłoszenie P 362033


Grochowicz J., Zawiślak K., Panasiewicz M., Ślaska-Grzywna B., Mazur J., Sobczak P.: Sposób preparowania ziarna zbóż i nasion. Patent nr B1 204090 


Grochowicz J., Panasiewicz M., Zawiślak K., Sobczak P., Ślaska-Grzywna B., Mazur J.: Przekąska zbożowa. Zgłoszenie P 374620 


Grochowicz J., Zawiślak K., Panasiewicz M., Sobczak P.:. Panierka i sposób wytwarzania panierki. Zgłoszenie P 376339 


Grochowicz J., Zawiślak K., Sobczak P.: Zagęstnik do potraw. Zgłoszenie P 377307


Grochowicz J., Panasiewicz M., Zawiślak K., Oszczak Z., Gołota R. Urządzenie do zgniatania ziarna. Wzór użytkowy nr(11)63576 


Grochowicz J., Zawiślak K., Gołota R. Urządzenie do badania rozpuszczalności aglomeratu. Wzór użytkowy nr 64505


Panasiewicz M., Zawiślak K., Sobczak P.: Produkt spożywczy i sposób wytwarzania produktu. Zgłoszenie P383675


Zawiślak K. Panasiewicz M., Sobczak P.: Dodatek do pasz i sposób wytwarzania dodatku do pasz. Zgłoszenie P 388095 


Szymanek M. Niedziółka I. 2009. Nóż do odcinania ziaren kukurydzy. Wzór użytkowy. PL 64572 Y1.