Inne informacje

POLISH SOCIETY of FOOD ENGINEERING and TECHNOLOGY "SPOMASZ"
POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII I TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO „SPOMASZ"

ul. Głęboka 28, pokój 261, 20-312 Lublin, Polska
tel.: + 48 81 5319607
e-mail: stowarzyszenie@ptit-spomasz.com.pl

Sekretarz:  ul. Głęboka 28, pokój 157, 20-312 Lublin, Polska
tel.: + 48 81 5319713

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z TOWARZYSTWEM „SPOMASZ" TAKŻE OSOBY I JEDNOSTKI DOTYCHCZAS NIEZRZESZONE.