baner powitalny

Aktualności

Krótki raport po konferencji „Postęp w inżynierii żywności”

ozdobnik komunikatPod patronatem Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ” oraz Katedry Inżynierii i Maszyn Spożywczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się w dniach 14-17 września 2011 roku w Mąchocicach Kapitulnych pod Kielcami kolejna, już XVII-ta Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Postęp w Inżynierii Żywności”. Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji był prof. dr hab. Józef Grochowicz dr h.c., natomiast przewodniczącym komitetu organizacyjnego prof. dr hab. inż. Dariusz Andrejko.

 

Celem konferencji było przedstawienie osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu szeroko pojętej inżynierii żywności. Tematem blisko 60 wystąpień i wykładów były wyniki prac dotyczących badań fizycznych i funkcjonalnych właściwości surowców i produktów spożywczych; teorii jednostkowych operacji i procesów; problemów konstrukcji zespołów roboczych maszyn i aparatów; zagadnień eksploatacji maszyn; gospodarki energią; automatyzacji; techniki opakowań żywności; systemów jakości i kontroli; ochrony środowiska w przemyśle spożywczym etc. Uczestnicy mogli zapoznać się m.in. z rezultatami badań nad zależnościami pomiędzy sposobami przygotowania ziarna do przemiału a wilgotnością mąki (Kania, Rydzak, Andrejko), badań dotyczących transportu na duże odległości warzyw liściowych (Idaszewska, Bieńczak), zastosowania mikrofal i próżni sublimacyjnej do rozmrażania bloków mięs lub ryb (Kopeć, Diakun, Krzysztoń, Piątek, Krzywdzińska-Bartkowiak, Dolata, Bryszak), efektywności tłoczenia soku z warzyw w kontekście różnych sposobów obróbki wstępnej (Nadulski) czy prac nad skonstruowaniem zmechanizowanego narzędzia do odgławiania karpi (Dowgiałło). Prezentowane były wyniki badań nad predykcją cech sensorycznych ekstrudatów zbożowych w zależności od ich profilu fraktalnego czy badań nad cechami teksturalnymi ekstrudatów (Ekielski, Żelaziński), prezentowane były też prace nad właściwościami serów twarogowych w kontekście warunków przechowywania i pakowania (Mazur, Sobczak, Panasiewicz, Zawiślak) oraz interesujące doniesienie dotyczące charakterystyki właściwości fizycznych orkiszu (Piekarski). Uczestnicy wysłuchali także doniesień z prac dotyczących zmniejszenia energochłonności sieci sprężonego powietrza (Perz), uszkadzalności uszczelnień czołowych (Rewolińska), badań bezpieczeństwa maszyn (Pyszniewska) czy też prac nad wpływem rozwiązań technicznych na bezpieczeństwo i jakość w produkcji żywności (Gozdecka, Matuszek). To wybrane przykłady spośród wielu niemniej ciekawych wystąpień.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele nauki z ośrodków naukowych z całego kraju oraz niewielka grupa przedstawicieli przedsiębiorstw zajmujących się m.in. przetwórstwem pasz oraz produkcją maszyn i urządzeń dla przetwórstwa spożywczego. Choć formuła konferencji przewidywała, aby jeden z jej dni stał się forum wymiany myśli pomiędzy przedstawicielami ośrodków naukowych i przedstawicielami przemysłu spożywczego, z przykrością trzeba dostrzec, że reprezentantów przemysłu spożywczego na sali obrad nie było zbyt wielu. Z niezwykle ciekawą inicjatywą wystąpił podczas konferencji przedstawiciel nowo tworzonego Centrum Innowacji Technologicznych Maszyn Spożywczych w Bełżycach, który zachęcał do współpracy mającej na celu realizację wdrożeń powstających na uczelniach opracowań, z różnych przyczyn nie mogących doczekać się praktycznych zastosowań.

Zarówno wykłady jak i doniesienia wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestników, o czym można było przekonać się podczas rozmów kuluarowych. Uczestnicy konferencji nawiązali wiele nowych znajomości i przyjaźni, czemu sprzyjały intensywny program wypełniający czas sesji referatowych, czas wolny, pogoda i niezwykle atrakcyjne miejsce. Kolejna konferencja z cyklu Szkół Letnich poświęcona zagadnieniom postępu w inżynierii żywności odbędzie się za 2 lata.

Warto w tym komunikacie donieść, że podczas konferencji odbyło się zebranie PTIiTPS „SPOMASZ”. Cennym ustaleniem stała się zapowiedź podjęcia prac nad nowym czasopismem branżowym, które to czasopismo ma się stać platformą publikacji punktowanych artykułów i prac naukowych oraz miejscem prezentacji i reklamy firm funkcjonujących w dziedzinach związanych z inżynierią żywności. Ośrodkiem, który będzie miał tu wiodącą rolę przy realizacji tego mającego już wiele lat pomysłu, będzie Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Politechniki Koszalińskiej pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Jarosława Diakuna. Także zespół prof. Diakuna będzie gospodarzem przyszłorocznej konferencji BEMS, na którą już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Opracowanie : Sławomir Podgajny