Lista ekspertów A

Lista powołanych Ekspertów i Rzeczoznawców

Wybierz pierwszą literę interesującego Ciebie nazwiska.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Aktualna na dzień 25 stycznia 2019 r.

Andrejko Dariusz

Nr legitymacji: 11
Imię i nazwisko: Prof. dr hab. inż. Andrejko Dariusz
Ekspert w zakresie:

  • Inżynieria żywności
  • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń spożywczych
  • Technika i technologia przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego
  • Technika i technologie gastronomiczne
  • Przemysł paszowy