Lista ekspertów H

Lista powołanych Ekspertów i Rzeczoznawców

Wybierz pierwszą literę interesującego Ciebie nazwiska.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Aktualna na dzień 25 stycznia 2019 r.

Heim Andrzej

Nr legitymacji: 02
Imię i nazwisko: Prof. dr hab. inż. Heim Andrzej
Ekspert w zakresie:

  •  Inżynieria środowiska
  •  Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń spożywczych

    Inżynieria żywności:

  •  przemysł zbożowo-młynarski
  •  mleczarski
  •  owocowo-warzywny

Wstecz