Lista ekspertów J

Lista powołanych Ekspertów i Rzeczoznawców

Wybierz pierwszą literę interesującego Ciebie nazwiska.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Aktualna na dzień 25 stycznia 2019 r.

Jadwisieńczak Krzysztof

Nr legitymacji: 17
Imię i nazwisko: Dr inż. Krzysztof Jadwisieńczak
Ekspert w zakresie:

  • Inżynieria rolnicza
  • Budowa i eksploatacja maszyn rolniczych
  • Mechatronika
  • Pomiary i kontrola procesów technologicznych