Lista ekspertów N

Lista powołanych Ekspertów i Rzeczoznawców

Wybierz pierwszą literę interesującego Ciebie nazwiska.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Aktualna na dzień 25 stycznia 2019 r.

Nadulski Rafał

Nr legitymacji: 14
Imię i nazwisko: Dr hab. Nadulski Rafał prof. nadzw. UP Lublin
Ekspert w zakresie:

  • Inżynieria żywności
  • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń spożywczych
  • Technika i technologie gastronomiczne
  • Technika, technologia i systemy jakości przetwórstwa surowców owocowo warzywnych
Nowak Dorota

Nr legitymacji: 13
Imię i nazwisko: Dr inż. Nowak Dorota
Ekspert w zakresie:

  • Budowa i eksploatacja maszyn spożywczych
  • Inżynieria procesów technologicznych
  • Systemy jakości
  • Technika i technologie gastronomiczne