Lista powołanych Ekspertów i Rzeczoznawców

Wybierz pierwszą literę interesującego Ciebie nazwiska.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Aktualna na dzień 25 stycznia 2019 r.

 


GROCHOWICZ JÓZEF

Nr legitymacji: 01
Imię i nazwisko, tytuł: Prof. dr hab. inż. Józef Grochowicz, dr h. c.
Ekspert w zakresie:

 • Inżynieria żywności
 • Technika i technologia przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego
 • Inżynieria środowiska
 • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń spożywczych
 • Technika i technologie gastronomiczne

HEIM ANDRZEJ

Nr legitymacji: 02
Imię i nazwisko: Prof. dr hab. inż. Heim Andrzej
Ekspert w zakresie:

 •  Inżynieria środowiska
 •  Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń spożywczych

    Inżynieria żywności:

 •  przemysł zbożowo-młynarski
 •  mleczarski
 •  owocowo-warzywny


ZANDER LIDIA

Nr legitymacji: 03
Imię i nazwisko, tytuł: Prof. dr hab. inż. Lidia ZAnder
Ekspert w zakresie:

 • Inżynieria środowiska
 • Inżynieria żywności - przemysł mleczarski, spirytusowy i owocowo-warzywny
 • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń spożywczych

 

ZANDER ZYGMUNTNr legitymacji: 04
Imię i nazwisko, tytuł: Prof. dr hab. inż. Zygmunt Zander
Ekspert w zakresie:

 • Inżynieria żywności - przemysł mleczarski
 • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń spożywczych


PODGAJNY SŁAWOMIRNr legitymacji: 05
Imię i nazwisko, tytuł: Mgr inż. Sławomir Podgajny, EUR ING
Ekspert w zakresie:

 • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń spożywczych
 • Inżynieria żywności - przemysł owocowo-warzywny
 • Inżynieria środowiska
r-mail: ttm@ttm.pl
 
 

ZAWIŚLAK KAZIMIERZ

Nr legitymacji: 06
Imię i nazwisko, tytuł: Prof. dr hab. inż. Kazimierz Zawiślak
Ekspert w zakresie:

 • Inżynieria żywności
 • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń spożywczych
 • Technika i technologia przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego
 • Inżynieria środowiska
 • Przemysł paszowy
 
MAZUR JACEK

Nr legitymacji: 07
Imię i nazwisko: dr hab. inż. Mazur Jacek
Ekspert w zakresie:

 • Inżynieria żywności
 • Technika i technologia przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego
 • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń spożywczych
 • Automatyka, pomiary i kontrola w procesach przetwórstwa spożywczego

e-mail: jacek.mazur@up.lublin.pl

 

 
PANASIEWICZ MARIANNr legitymacji: 08

Imię i nazwisko: Prof. dr hab. inż. Panasiewicz Marian
Ekspert w zakresie:

 • Inżynieria żywności
 • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń spożywczych
 • Technika i technologia przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego
 • Technika, technologia i systemy jakości przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego
 • Inżynieria środowiska
 • Technika i technologie gastronomiczne

 

 

ZAWISZA KRZYSZTOFNr legitymacji: 09
Imię i nazwisko, tytuł: Dr inż. Krzysztof Zawisza
Ekspert w zakresie:

 • Technika i technologie gastronomiczne
 • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń spożywczych
 • Technika, technologia i systemy jakości przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego


SOBCZAK PAWEŁNr legitymacji: 10

Imię i nazwisko: dr hab. inż. Sobczak Paweł
Ekspert w zakresie:

 • Inżynieria żywności
 • Technika i technologia przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego
 • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń spożywczych
 • Technika i technologie gastronomiczne
 • Przemysł paszowy
 

ANDREJKO DARIUSZ
Nr legitymacji: 11
Imię i nazwisko, tytuł: Prof. dr hab. inż. Dariusz Andrejko
Ekspert w zakresie:

 • Inżynieria żywności
 • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń spożywczych
 • Technika i technologia przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego
 • Technika i technologie gastronomiczne
 • Przemysł paszowy

KOPEĆ ADAM

Nr legitymacji: 12
Imię i nazwisko: Dr inż. Kopeć Adam
Ekspert w zakresie:

 • Inżynieria żywności
 • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń spożywczych
 • Technika i technologia przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego

NOWAK DOROTA

Nr legitymacji: 13
Imię i nazwisko: Dr inż. Nowak Dorota
Ekspert w zakresie:

 • Budowa i eksploatacja maszyn spożywczych
 • Inżynieria procesów technologicznych
 • Systemy jakości
 • Technika i technologie gastronomiczne

NADULSKI RAFAŁ

Nr legitymacji: 14
Imię i nazwisko: Dr hab. Nadulski Rafał prof. nadzw. UP Lublin
Ekspert w zakresie:

 • Inżynieria żywności
 • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń spożywczych
 • Technika i technologie gastronomiczne
 • Technika, technologia i systemy jakości przetwórstwa surowców owocowo warzywnych
 
KONOPKA STANISŁAW

Nr legitymacji: 15
Imię i nazwisko: Dr hab. inż. Stanisław Konopka prof. UWM
Ekspert w zakresie:

 • Budowa i eksploatacja maszyn rolniczych
 • Pomiary i kontrola procesów technologicznych
 • Komputerowe wspomaganie procesów technologicznych
 • Inżynieria rolnicza
 • Bioinżynieria
 

CHOSZCZ DARIUSZ
Nr legitymacji: 16
Imię i nazwisko, tytuł: Prof. dr hab. inż. Dariusz Choszcz
Ekspert w zakresie:

 • Budowa i eksploatacja maszyn rolniczych
 • Bioinżynieria
 • Komputerowe wspomaganie procesów technologicznych
 • Automatyka, pomiary i kontrola maszyn w branży rolno-spożywczej
 • Inżynieria rolnicza
 
JADWISIEŃCZAK KRZYSZTOF

Nr legitymacji: 17
Imię i nazwisko: Dr inż. Krzysztof Jadwisieńczak
Ekspert w zakresie:

 • Inżynieria rolnicza
 • Budowa i eksploatacja maszyn rolniczych
 • Mechatronika
 • Pomiary i kontrola procesów technologicznych
 
DOWGIAŁŁO ANDRZEJ

Nr legitymacji: 18
Imię i nazwisko: Prof. dr hab. Dowgiałło Andrzej
Ekspert w zakresie:

 • Technika i technologie przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego
 • Inżynieria żywności
 • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń spożywczych
 DOWGIAŁŁO ANDRZEJ

Nr legitymacji: 18
Imię i nazwisko: Prof. dr hab. Dowgiałło Andrzej
Ekspert w zakresie:

 • Technika i technologie przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego
 • Inżynieria żywności
 • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń spożywczych
 OBIDZIŃSKI SŁAWOMIR

Nr legitymacji: 19
Imię i nazwisko: dr inż. Sławomir Obidziński
Ekspert w zakresie:

 • budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń spożywczych
 • technika i technologia przetwórstwa surowców roślinnych
 • bioinżynieria
 • inżynieria żywności