PATENTY I

 • Berbeć S., Błaziak S., Fornal J., Matyka S., Nowak J., Wiśniewski J., Zawiślak K.: Pastewny koncentrat tłuszczowo-białkowy. Patent nr 125020,

 • Błaziak S., Golec S., Wawryszuk T., Zawiślak K.: Sposób wytwarzania paszy granulowanej dla ryb. Patent nr 125238,

 • Fornal J., Nowak J., Czarnecka K., Rączka E., Bulwicka M., Stachowiak J., Błaziak S., Berbeć S., Wiśniewski J., Zawiślak K.: Wyrób lakierowy ftalowy, schnący na powietrzu o zwiększonej trwałości powłok podczas eksploatacji w warunkach atmosferycznych. Patent nr 128079,

 • Błaziak S., Golec S., Matyka S., Wójcik S., Zawiślak K.: Dodatek tłuszczowy do pasz. Patent nr 151604,
  Diakun J., Sikora R.: Wytłaczarka do tworzyw polimerowych. Wzór użytkowy nr PL 64229. Przyznano dnia 13.01.2009

 • Grochowicz J., Zawiślak K. Sposób obróbki ziarna na paszę. Zgłoszenie P 362033

 • Grochowicz J., Zawiślak K., Panasiewicz M., Ślaska-Grzywna B., Mazur J., Sobczak P.: Sposób preparowania ziarna zbóż i nasion. Patent nr B1 204090

 • Grochowicz J., Panasiewicz M., Zawiślak K., Sobczak P., Ślaska-Grzywna B., Mazur J.: Przekąska zbożowa. Zgłoszenie P 374620

 • Grochowicz J., Zawiślak K., Panasiewicz M., Sobczak P.:. Panierka i sposób wytwarzania panierki. Zgłoszenie P 376339

 • Grochowicz J., Zawiślak K., Sobczak P.: Zagęstnik do potraw. Zgłoszenie P 377307

 • Grochowicz J., Panasiewicz M., Zawiślak K., Oszczak Z., Gołota R. Urządzenie do zgniatania ziarna. Wzór użytkowy nr(11)63576

 • Grochowicz J., Zawiślak K., Gołota R. Urządzenie do badania rozpuszczalności aglomeratu. Wzór użytkowy nr 64505

 • Panasiewicz M., Zawiślak K., Sobczak P.: Produkt spożywczy i sposób wytwarzania produktu. Zgłoszenie P383675

 • Zawiślak K. Panasiewicz M., Sobczak P.: Dodatek do pasz i sposób wytwarzania dodatku do pasz. Zgłoszenie P 388095

 • Szymanek M. Niedziółka I. 2009. Nóż do odcinania ziaren kukurydzy. Wzór użytkowy. PL 64572 Y1.