Rada naukowo-programowa

Przewodniczący – prof. dr hab. Józef Grochowicz dr h.c. – Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie

 

CZŁONKOWIE RADY NAUKOWO – PROGRAMOWEJ

 • prof. dr hab. inż. Dariusz Andrejko – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. inż. Sławomir Bakier, prof. Politechniki Białostockiej
 • dr hab. inż. Jerzy Balejko, prof. ZUT w Szczecinie
 • dr hab. inż. Tadeusz Bil, prof. Politechniki Koszalińskiej
 • prof. dr hab. inż. Janusz Boss – Politechnika Opolska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Budny – UWM Olsztyn
 • prof. dr hab. inż. Marek Cierach – UWM Olsztyn
 • dr hab. inż. Dariusz Choszcz, prof. UWM w Olsztynie
 • prof. dr hab. Janusz Czapski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun – Politechnika Koszalińska
 • prof. dr hab. Włodzimierz Dolata – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr hab. inż. Marek Domoradzki, prof. Uniw. Technologiczno–Przyrodniczego w Bydgoszczy
 • dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło, prof. Politechniki Koszalińskiej,

 

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

 • prof. dr inż. Daniel Dutkiewicz – Politechnika Koszalińska
 • prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński – Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. inż. Józef B. Flizikowski – Uniw. Technologiczno–Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • dr hab. Bożena Gładyszewska, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Heim – Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. inż. Roman Hejft – Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. Franciszek Kluza – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. inż. Henryk Komsta – Politechnika Lubelska
 • dr hab. inż. Henryk Konopko, prof. Politechniki Białostockiej
 • dr hab. inż. Stanisław Konopka, prof. UWM w Olsztynie
 • prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka – Politechnika Koszalińska
 • prof. dr hab. inż. Czesław Kuncewicz – Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. Janusz Laskowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Andrzej Lenart – SGGW Warszawa
 • dr hab. inż. Jerzy Lewosz, prof. Politechniki Koszalińskiej
 • dr hab. inż. Jan Limanowski, prof. UWM w Olsztynie
 • prof. dr hab. inż. Leszek Mościcki – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. inż. Stanisław Nosal, prof. Politechniki Poznańskiej
 • prof. dr hab. Wiktor Obuchowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Marek Opielak – Politechnika Lubelska
 • prof. dr hab. inż. Marian Panasiewicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Piekarski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Stanisław Pietruszewski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Piotrowski– Politechnika Koszalińska
 • prof. dr hab. Jan Pyrcz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Leszek Romański – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. inż. Antoni Ryniecki, prof. Uniwersystetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Sadkiewicz – Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego
 • dr hab. Stanisław Skonecki, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • dr hab. inż. Beata Ślaska–Grzywna, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf – Politechnika Opolska
 • dr hab. inż. Ewa Wachowicz, prof. Politechniki Koszalińskiej
 • dr hab. inż. Wojciech Weiner, prof. Uniw. Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
 • dr hab. inż. Agnieszka Wierzbicka, prof. SGGW w Warszawie
 • prof. dr hab. Dorota Witrowa – Rajchert – SGGW Warszawa
 • dr hab. inż. Janusz Wojdalski, prof. SGGW w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Lidia Zander – UWM Olsztyn
 • prof. dr hab. inż. Zygmunt Zander – UWM Olsztyn
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Zawiślak - Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • dr hab. inż. Jan Zwolak, prof. Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Kazimiera Zgórska – Politechnika Koszalińska

CZŁONKOWIE ZAGRANICZNI

 • Prof. Dr Sc. Ing. Vladimir N. Erlichman – Uniwersytet Techniczny w Kaliningradzie
 • Prof. Dr Sc. Ing. Adgamovich Y. Fatychov – Uniwersytet Techniczny w Kaliningradzie
 • Dr Sc. Ing. Pavel Hoffman, doc. Czech Technical University in Prague
 • Prof. Dr Sc. Ing. František Rieger – Czech Technical University in Prague