Zarząd

Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie jego członków.
Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa wybiera:
Prezesa i pozostałych członków Zarządu,
Komisję Rewizyjną

Kadencja Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej zgodnie ze statutem trwa 4 lata.

 

ZARZĄD POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII I TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO „SPOMASZ” 2021-2025

Prezes
Prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
Wiceprezes
Prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun,
Politechnika Koszalińska w Koszalinie
 
Sekretarz
Prof. dr hab. inż. Paweł Sobczak
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Skarbnik
Mgr inż. Sławomir Podgajny, EUR ING
BTM „TTM” Brzeziny

Członek Zarządu
Prof. dr hab. inż. Dariusz Andrejko
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


W skład Komisji Rewizyjnej Towarzystwa wchodzą:

Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Marian Panasiewicz - Członek
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr inż. Adam Kopeć - Członek
Politechnika Koszalińska w Koszalinie

Mgr inż. Tomasz Karpiński – Członek
SPOMASZ Zamość S.A.


ZARZĄD POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII I TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO „SPOMASZ” 2017-2020

Prezes
Prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
Wiceprezes
Prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun,
Politechnika Koszalińska w Koszalinie
 
Sekretarz
Dr hab. inż. Paweł Sobczak
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Skarbnik
Mgr inż. Sławomir Podgajny, EUR ING
BTM „TTM” Brzeziny

Członek Zarządu
Prof. dr hab. inż. Dariusz Andrejko
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


W skład Komisji Rewizyjnej Towarzystwa wchodzą:

Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Marian Panasiewicz - Członek
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr inż. Adam Kopeć - Członek
Politechnika Koszalińska w Koszalinie

Mgr inż. Tomasz Karpiński – Członek
SPOMASZ Zamość S.A.

 
ZARZĄD POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII I TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO „SPOMASZ” 2012-2016

Prezes
Prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
Wiceprezes
Prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun,
Politechnika Koszalińska w Koszalinie
 
Sekretarz
Dr hab. inż. Paweł Sobczak
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Skarbnik
Mgr inż. Sławomir Podgajny, EUR ING
BTM „TTM” Brzeziny

Członek Zarządu
Prof. dr hab. inż. Dariusz Andrejko
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


W skład Komisji Rewizyjnej Towarzystwa wchodzą:

Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Marian Panasiewicz - Członek
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr inż. Adam Kopeć - Członek
Politechnika Koszalińska w Koszalinie

Mgr inż. Tomasz Karpiński – Członek
SPOMASZ Zamość S.A.

 
Zarząd Towarzystwa poprzedniej kadencji wraz z jego władzami (Komisja Rewizyjna) został wybrany na Walnym Zjeździe PTIiTPS w dniu 1 lipca 2008 r., który odbył się w Olsztynie.
Kadencja Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej zgodnie ze statutem trwa 4 lata.


ZARZĄD POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII I TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO „SPOMASZ” 2008-2012

Prezes
Prof. dr hab. inż. Dariusz Andrejko
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wiceprezes
Mgr inż. Sławomir Podgajny, EUR ING
BTM „TTM” Brzeziny

Sekretarz
Dr hab. inż. Paweł Sobczak
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Skarbnik
Dr hab. inż. Sławomir Bakier
Politechnika Białostocka

Członek Zarządu
Dr hab. Kazimierz Zawiślak, prof. nadzw. UP

 
W skład Komisji Rewizyjnej Towarzystwa weszli:

Prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun – Przewodniczący
Politechnika Koszalińska

Prof. dr hab. inż. Marian Panasiewicz, - Członek
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Mgr inż. Tomasz Karpiński – Członek
SPOMASZ Zamość S.A.