baner powitalny

Aktualności

XIX-ta Szkoła Letnia w maju 2015 r. !


ORGANIZATOR:
POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII I TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO „SPOMASZ” oraz WSPÓŁORGANIZATORZY:
Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz WIP UP LUBLIN, Sekcja Techniki w Przetwórstwie Rolno-Spożywczym Komitetu Techniki Rolniczej
zapraszają
na XIX Ogólnopolską Konferencję Naukową „POSTĘP W INŻYNIERII ŻYWNOŚCI” (d. Szkołę Letnią) która odbędzie się w dniach 20-22 maja 2015 roku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Baranowie Sandomierskim.

Czytaj więcej...

XVIII konferencja "Postęp w Inżynierii Żywności"

logo konferencjiWiele ciekawych naukowych doniesień przyniosła niedawno zakończona XVIII-ta konferencja Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ” oraz współorganizatorów: Katedry Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Katedry Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz WIP UP w Lublinie, Sekcji Techniki w Przetwórstwie Rolno-Spożywczym Komitetu Techniki Rolniczej PAN i Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie,

Czytaj więcej...

Zapraszamy na XVIII Szkołę Letnią

XVIII szkoła letnia 2013ORGANIZATOR: POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII I TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO „SPOMASZ” ORAZ WSPÓŁORGANIZATORZY: Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz WIP UP LUBLIN, Sekcja Techniki w Przetwórstwie Rolno-Spożywczym Komitetu Techniki Rolniczej PAN Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie zapraszają na XVIII Ogólnopolską Konferencję Naukową „POSTĘP W INŻYNIERII ŻYWNOŚCI” (d. Szkołę Letnią), która odbędzie się w dniach 11-14 września 2013 roku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie.

Czytaj więcej...

INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO - nasz nowy kwartalnik naukowo-techniczny

IPS 1Zapraszamy do zapoznania się z nowym czasopismem, kwartalnikiem naukowo-technicznym "INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO", którego mamy zaszczyt być wydawcą. Chcemy, aby to nowe na rynku publikacji naukowych, recenzowane czasopismo, którego pierwsze 2 numery wydane w nakładzie po 1000 egz. mamy już za sobą, było miejscem wymiany, upowszechniania informacji o badaniach i dyskusji w obszarach obejmujących zagadnienia inżynierii żywności.

Czytaj więcej...

Co ciekawego było podczas XV konferencji BEMS '2012 ?

ozdobnik bems 2012Mamy już za sobą znaczące dla środowiska osób związanych z branżą spożywczą wydarzenie, jakim była bardzo udana w ocenie tak uczestników, jak i organizatorów XV-ta konferencja naukowo-techniczna „BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO” BEMS’2012, która odbyła się w dniach 5-8 września w Kołobrzegu. Jej organizatorami byli Politechnika Koszalińska Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego "SPOMASZ", a także KTR PAN, Sekcja Maszyn Spożywczych ZG SIMP, Środkowopomorska Rada NOT i SNT w Koszalinie oraz Środkowopomorski Oddział SITSpoż.

Czytaj więcej...