baner powitalny

Aktualności

Współpraca z Mołdawią

Do naszego Towarzystwa wpłynęła niniejsza korespondencja, którą polecamy uwadze:

Członkowie i sympatycy Izby Przemyslowo-Handlowej Branż Maszyn Rolniczych i Spożywczych w Poznaniu. Szanowni Państwo,
z upoważnienia Z-cy Przewodniczącego Zarządu Izby p. dr. hab. inż. Tadeusza Pawłowskiego, prof. nadzw. uprzejmie proszę o zapoznanie się z n.p. e-mail'em wraz z załącznikami otrzymanym od Pana Piotra Orłowskiego z Ministerstwa Rplnictwa i Rozwoju Wsi dot. wspólpracy z Mołdawią. Umowa kredytowa z Mołdawią i warunki kredytowe mogą znacznie ułatwić wejście na mołdawski rynek.
Przekazując Państwu niniejsze dane, prosimy uwzględnić, że w każdym przypadku zainteresowania  przedstawionym tematem, zgłaszamy również pomoc Izby, odpowiemy na każde zgłoszone zapytanie.
 
Serdecznie pozdrawiam
Bogdan Popiel-Machnicki
Biuro Izby PHBMRiS w Poznaniu

Czytaj więcej...

INŻYNIERIA ROLNICZA – NAUKA I PRAKTYKA 22-24 czerwca 2016 r.

Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie zaprasza na Konferencję Naukową z okazji Jubileuszu  70-lecia urodzin i 45-lecia pracy zawodowej
prof. dr hab. inż. Tadeusza Rawy, prof. zw.
INŻYNIERIA ROLNICZA – NAUKA I PRAKTYKA

WSPÓŁORGANIZATORZY KONFERENCJI:
Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej,
Oddział Terenowy w Olsztynie
Komitet Techniki Rolniczej PAN
Koło Naukowe EKO-ENERGIA
Olsztyn 22÷24 czerwca 2016 r.

Czytaj więcej...

Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego BEMS 2016

Komunikat nr 1

Zakład Inżynierii Rolno-Spożywczej i Leśnej Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej

Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ”

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu

zapraszają do udziału w  XVII Konferencji Naukowo-Technicznej Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego „BEMS 2016” Białowieża, 21-23 września 2016

Czytaj więcej...

POSTĘP W INŻYNIERII ŻYWNOŚCI '2015

POSTĘP W INŻYNIERII ŻYWNOŚCI – konferencja Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ” w Baranowie Sandomierskim, 20-22 maja 2015 r.

Subiektywnie.

Czytaj więcej...

XIX-ta Szkoła Letnia w maju 2015 r. !


ORGANIZATOR:
POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII I TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO „SPOMASZ” oraz WSPÓŁORGANIZATORZY:
Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz WIP UP LUBLIN, Sekcja Techniki w Przetwórstwie Rolno-Spożywczym Komitetu Techniki Rolniczej
zapraszają
na XIX Ogólnopolską Konferencję Naukową „POSTĘP W INŻYNIERII ŻYWNOŚCI” (d. Szkołę Letnią) która odbędzie się w dniach 20-22 maja 2015 roku w Zespole Zamkowo-Parkowym w Baranowie Sandomierskim.

Czytaj więcej...